1. yle.fi
  2. Uutiset

Ehdotus kotitalousvähennyksestä: Apu ikääntyneelle jopa ilmaiseksi

Sitra on ideoinut kotitalousvähennysmallin, jossa 75 vuotta täyttäneille suunnataan nykyjärjestelmää paljon anteliaampi tuki. Uusi kotitalousvähennys korvaisi tehdyn työn hinnasta 70 % nykyisen 45 %:n sijaan ja ilman 100 euron omavastuuta. Lisäksi pienituloisille tulisi veroedun lisäksi rahallinen tuki, jolla voisi ostaa 1 200 euron edestä vuodessa palveluja jopa ilmaiseksi. Malli hyödyttäisi etenkin ikääntyneitä naisia.

talous
Kuvassa siivooja pyyhkii pölyjä olohuoneen pöydältä.
Tarja Kentalan kotona on siivouspäivä. Kokkolalaisen OMA-hoivapalvelun työntekijä Pia Hannola pyyhkii pölyjä.Kalle Niskala / Yle

Eläkeläispariskunta Vantaalla innostui oitis mallista. Nykyistä kotitalousvähennystä on hyödynnetty jo nyt useissa remonteissa, mutta vuosien kuluttua tarve voi olla toinen.

– Jos tavoitellaan sitä, että ihmiset asuisivat pidempään omatoimisesti kotona, niin sehän tukee nimenomaan tätä. Moni ikäihminen ajattelee, että se maksaa ja on kallista ja ettei ole varaa. Isommalla tuella tulisi uskallusta kokeilla. Kyllä se helpottaisi kotona tekemistä ja tukisi samalla yrittäjyyttäkin, pohtii Heimo Pesonen.

– Toki riippuu kunnosta, mutta varmaan tarvitaan eri tavalla. Ehkä tarvitaan ateriapalveluja, siivouspalvelua, ja jos tulee liikuntaesteitä, tarvitaan tukemista matkustamiseen ja päivittäisten asioiden hoitamiseen, sanoo puolestaan Ritva Pesonen.

Yli 75-vuotiaita eläkeläisiä on Suomessa yli puoli miljoonaa. Jos uusi heille suunnattu kotitalousmalli toteutuu, tulisi se sekä korvaamaan että täydentämään nyt käytössä olevia tuki- ja palvelumuotoja.

– Ikääntyvä väestö kasvaa meillä seuraavat 20 vuotta. Jokainen meistä ikääntyvistä haluaisi olla itsenäinen, omatoiminen ja hankkia niitä palveluja mitä eniten tarvitsee, jotta pärjättäisiin siellä kotona entistä kauemmin ja mahdollisimman pitkään niin, että se laitosvaihe siirtyisi aina vain tuonnemmaksi, sanoo mallia laatinut neuvonantaja Mirjami Laitinen Sitrasta. Hän jäi vuonna 2012 eläkkeelle Verohallinnon pääjohtajan paikalta.

Ei lisäkuluja yhteiskunnalle

Sitran mukaan ikäihmisten kotitalousvähennysmalli hyödyttäisi kaikkia. Palvelun ostajat saisivat lisää ostovoimaa hankkiakseen itselleen juuri niitä palveluja, joilla haluavat hyvinvointiaan parantaa.

Kunnat hyötyisivät, jos palvelujen lisääntynyt käyttö vähentäisi kuntien vanhuspalvelujen kysyntää ja siirtäisi sekä vähentäisi laitoshoidon tarvetta.

Palveluja myyvät yritykset ja ammattilaiset saisivat enemmän työtilaisuuksia ja pystyisivät työllistämään lisää työvoimaa.

Vanhusten omaiset ja lähipiiri voisivat ulkoistaa apuaan alan ammattilaisille ja valtio saisi lopulta lisää verotuloja työllisyyden ja palvelutuotannon kasvaessa samalla, kun työttömyydestä aiheutuvat menot vähenevät.

Palvelujen hintojen nousua hillitsi puolestaan se, että kotitalousvähennyksen lisäetu on suunnattu vasta 75-vuotiaiden ryhmälle.

– Näinhän se on aina, että jos tukea tulee, niin hinnat pyrkivät nousemaan. Olen ajatellut tämän niin, että koska tämä etu tulee vasta 75 vuotta täyttäneille ja muu väestönosa jää nykyisen 45 prosentin piiriin, niin tuskin pääsisi syntymään kahta hintajärjestelmää samasta palvelusta. Ainakin sen helposti havaitsisi, Laitinen pohtii.

Ja kaiken lisäksi Sitra laskee, että malli maksaisi itsensä takaisin toteutuessaan. Kotitalousvähennysjärjestelmän kustannukset kasvaisivat sekä tukiosuuden että korvausprosentin korotuksen vuoksi, mutta ne palautuisivat takaisin verotulojen kasvun vuoksi.

– Se on niin kuin me kutsumme kustannusneutraali eli ei aiheuteta yhteiskunnalle kustannuksia, vaan kun sinä ostat palveluja niin yritysten kautta alkaa kertyä veroja ja verotuottoja. Uudet työpaikat vähentävät puolestaan työttömyyskustannuksia. Suurin säästö tulee kuitenkin siitä, että jos vähänkin voidaan siirtää sitä kunnan järjestämisvastuualueelle tulevaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista tuonnemmaksi niin säästöt ovat melkoiset, Laitinen perustelee.

Jos 14 000 ikäihmisen tehostetun palveluasumisen tarve siirtyy puolella vuodella, kustannussäästö olisi 330 miljoonaa euroa, Sitran raportissa lasketaan.

Palveluostot mahdollisiksi myös 150 000:lle kaikkein pienituloisimmalle

Nykyjärjestelmässä verosta tehtävää kotitalousvähennystä voi hyödyntää vain silloin, jos tuloistaan maksaa veroa vähintään sen verran kuin ostamistaan palveluista olisi oikeutettu saamaan verovähennystä.

Veronalaista ansiotuloa eläkeläisellä pitäisi olla n. 20 000 euroa vuodessa, jotta kotitalousvähennyksen täyden määrän eli 2 400 euroa pystyy hyödyntämään.

Eläkeläisten keskimääräiset tulot ovat noin 17 000 euroa vuodessa. Iäkkäämpien eläkeläisten eli 75 vuotta täyttäneiden ryhmässä keskimääräinen eläke on vain noin 15 000 euroa.

Jos eläkeläisen veronalaiset ansiotulot jäävät alle 11 500 euron vuodessa, ei tuloista makseta lainkaan ansiotuloveroa, jolloin nykyisestä kotitalousvähennyksestä ei ole henkilölle mitään hyötyä. Tässä joukossa on peräti 150 000 ihmistä. Useimmiten he ovat naisia.

Rahallisella tuella täydennetyssä kotitalousvähennysmallissa hekin siis pääsisivät hyödyntämään kotitalousvähennystä ostaessaan palveluita.

Siivoukset ja remontit pikkurahalla

Sitran esittämä kotitaloustukimalli on muokattu nykymallista. 75 vuotta täyttäneet saisivat korotetun kotitalousvähennyksen, joka olisi 70 % ja ilman 100 euron omavastuuta. Lisäksi voisi saada myös rahatukea, joka olisi enintään 1 200 euroa vuodessa verotuen kanssa yhteenlaskettuna. Verovähennyksenä saatu tuki olisi enintään 2 400 euroa, kuten nykyjärjestelmässäkin.

Uudessa mallissa esimerkiksi 75-vuotias, jonka ansiotulo on 15 800 euroa vuodessa, maksaisi kukkarostaan 1 200 euron kotitaloustyöstä verotuen ja kotitaloustuen ansiosta 257 euroa.

Jos ansiotulot jäisivät alle 11 500 euron, voisi henkilö ostaa palveluja kotiinsa 1 200 eurolla tarvitsematta maksaa itse mitään.

Jos siivoojan tai remonttimiehen tuntitaksa olisi 35 euroa tunnilta, niin 1 400 euron kuukausituloilla henkilö, joka ostaisi palvelua lähes 100 tuntia vuodessa, saisi nuo tunnit uudessa kotitalousvähennysmallissa 10,5 eurolla tunti.

Vastaavasti 35 euron tuntitaksa muuttuisi ostajalle nollaksi euroksi 1 200 euroon saakka, jos kuukausitulo olisi 750 euroa.

Muutoksesta hyötyisivät myös hyvätuloiset 75 vuotta täyttäneet eläkeläiset. He saisivat aikaisempaa korkeamman osuuden verohyvityksenä ja pystyisivät entistä useammin hyödyntämään verotukea maksimimäärään eli 2 400 euroon saakka.

Kotitalousvähennyksellä kauppaan

Kotitalousvähennystä saa työkustannuksiin. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ovat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vähennykseen oikeuttava työ on siis sellaista, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Se kattaa myös henkilön avustamisen esimerkiksi kaupassa, pankissa ja apteekissa.

– Tämän käyttöönottoon tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja tietenkin poliittista tahtoa. Luulen, että hallitusohjelmaa mietittäessä kotitalousvähennys on tavalla tai toisella esillä ja siihen haluamme tuoda panoksemme, neuvonantaja Mirjami Laitinen Sitrasta kertoo.

Selvitys on tehty Sitran tilaamana toimeksiantona. Työryhmässä ovat olleet mukana Sitrasta Tuomo Melin ja Mirjami Laitinen, Kuntaliitosta Jukka Hakola ja valtiovarainministeriöstä Elina Pylkkänen. Antti Liski ja Tapio Räsänen Tilastokeskuksesta ovat tehneet ehdotetun kotitaloustukimallin vaikutusarviot ja simulointilaskelmat.

Lue seuraavaksi