Matonpesupaikasta kiistelty korkeinta hallinto-oikeutta myöten

Näsijärven rantamaisemissa Ylöjärven Mutalassa on kinasteltu pitkään ja hartaasti siitä, saako matonpesupaikalle uimarannan viereen rakentaa maasuodattamoa.

luonto
Kuva matonpesusta.
Kreeta-Maria Kivioja / Yle

Ylöjärven Mutalassa sijaitsevalle matonpesupaikalle saa rakentaa uuden maasuodattamon. Rakentamisen laillisuus on nyt todettu korkeinta hallinto-oikeutta myöten. KHO:n mukaan matonpesupaikan maasuodattamolle annettu toimenpidelupa täyttää lain vaatimukset.

Kysessä on vanha matonpesupaikka, joka on ollut pois käytöstä kiistelyn takia useamman vuoden. Ylöjärven kaupungilta saatujen tietojen mukaan vanhan maasuodattamon käyttö kiellettiin jokusia vuosia sitten. Kaupunki teki suunnitelman uudesta maasuodattamosta ja myönsi sille toimenpideluvan syksyllä 2012.

Luvasta valitettiin hallinto-oikeuteen mm. sillä perusteella, että suunniteltu maasuodattamo aiheuttaisi kesän lämpimimpään aikaan erittäin voimakkaan pistekuormituksen, joka puolestaan aiheuttaisi vesistön huomattavan rehevöitymis- ja likaantumisvaaran, haittaisi valittajien sekä muiden lähikiinteistöjen rantojen käyttöä sekä pilaisi matonpesupaikan vieressä olevan lasten uimarannan veden.

Valittajat katsoivat lisäksi, että rakennuspaikan pinta-ala sekä maasuodattamon koko ja rakenne ovat riittämättömät. Maasuodattamo sijoittuu lähimmillään noin 50 metrin ja purkupaikka noin 35 metrin etäisyydelle rannasta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestyksen jälkeen, mutta valitusprosessi jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

KHO:n nyt tehty päätös koskee vain uudelle maasuodattamolle annettua lupaa. KHO ei päätöksessään ota kantaa myöskään siihen, antaako matonpesun ympäristökuormitus aihetta muihin toimenpiteisiin.

Ylöjärvellä on tällä hetkellä yhdeksän toimivaa matonpesupaikkaa.