Mikä on nollatuntisopimus?

Nollatuntisopimuksen kieltoa ajava kansalaisaloite on etenemässä eduskuntaan. Tarkista täältä mitä nollatuntisopimus tarkoittaa.

talous
Mies työskentelee metallipajalla.
Jyrli Lyytikkä / Yle

Puhekielen ilmaisu nollatuntisopimus tarkoittaa työsopimusta, jossa työaika on määritelty joustavaksi. Työtä on viikossa nollasta esimerkiksi 40 tuntiin, riippuen siitä kuinka paljon työnantaja voi tarjota. Sopimus voi olla joko määräaikainen tai vakituinen. Työntekijä saa kieltäytyä tarjotuista tunneista.

Nollatuntisopimus ei ole keikkasopimus tai tarvittaessa töihin kutsuttava –sopimus, joita koskevat muut säännöt. Näissä sopimuksissa kustakin vuorosta tehdään oma työsopimus, kun taas nollasopimukset ovat voimassa koko ajan.

Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan nollatuntisopimuksella työskenteli Suomessa vuonna 2014 yhteensä 83 000 ihmistä. Eniten nollatuntisopimuksia löytyy tukku- ja vähittäiskaupassa, terveys- ja sosiaalipalvelu- sekä majoitus- ja ravitsemusalalla.

Lojaliteetti- ja salassapitovelvollisuus ja myös kilpailevan toiminnan kielto riippuvat tehtävästä työstä. Erillistä kieltoa ei ole ruohonjuuritasolla siitä, ettei saisi olla nollatuntisopimuksella monen samalla alalla toimivan yrityksen palveluksessa. Joidenkin korkeampien työtehtävien luonne on kuitenkin sellainen, että ne sitovat alalla vain yhden työnantajan palvelukseen.

Karenssi uhkaa irtisanoutumisessa

Nollatuntisopimus voi haitata työntekijää työsopimuksen päätyttyä. Ansiosidonnaiseen työttömyyskorvauksen saamiseen liittyy työssäoloehto. Ehto ei täyty, jollei työntekijä ole töissä vähintään 18 tuntia viikossa. Siksi kansalaisaloitteella ajetaan nollatuntisopimusten kieltämistä ja 18 tunnin työaikaa.

Jos tunteja ei kerry riittävästi toimeentulon kannalta ja työntekijä haluaa irtisanoutua, tulee hänelle 90 päivän karenssi työttömyysturvan etuuksiin kuten muistakin työsuhteista irtisanoutuessa.

Kertyvät lomapäivät maksetaan rahana jokaisessa tilissä tai sitten niitä voi kerryttää. Lomakorvauksien maksaminen riippuu yrityksestä. Työterveyskin on yrityskohtainen. Yrityksessä voidaan sopia, ettei sairaudenhoito kuulu nollatyösopimuksella työskenteleville.

Korjattu klo 11.35: Kilpailukielto määritelmää tarkennettu ja esimerkki kaupan alalta otettu pois.

Lähteet: Palvelualojen ammattiliitto, Tilastokeskus