1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kiinnostavia poimintoja Sipilän työryhmien linjauksista

Hallitusneuvottelijat esittelivät tänään Sipilän hallituksen kolme linjausta, jotka koskevat maahanmuuttopolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä EU-linjauksia. Yle Uutiset poimi 14 kohtaa työryhmien papereista.

Yhteiskuvassa Timo Soini, Juha Sipilä ja Alexander Stubb. Sipilä pitää puhetta.
Hallitusneuvottelijat esittelivät tiedotustilaisuudessaan maahanmuuttopolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja EU-politiikkaa koskevat työryhmälinjaukset.

1. Kiintiöpakolaisten määrä pidetään ainakin viime vuosien tasolla ja tällä osallistumme kansainväliseen taakanjakoon. Valtio lisää yhteistoimintaa kuntien kanssa ja käytössä on riittävät resurssit.

2. Hallitus kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme.

3. Työperäistä maahanmuuttoa pidetään myönteisenä. Pääsääntö työvoiman tarveharkinnassa on nykyisten käytäntöjen jatkaminen.

4. Osallistuminen YK:n tai EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan kriminalisoidaan.

5. Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.

6. Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.  Puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa syvennetään.

7. Hallitus laatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Sen lisäksi laaditaan puolustusselonteko, jossa määritellään puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle.

8. Lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa niin, että se mahdollistaa ulkomaantiedustelun ja tietoliikennetiedustelun.

9. Kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeiden maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan sekä kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä tullaan tarkentamaan.

10. EU on Suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö.

11. Euroopan unionin on keskityttävä olennaisimpiin kysymyksiin, eikä integraatiota ole tarpeen syventää kaikilla politiikan aloilla. Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä.

12. Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA–alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja kannustetaan valmistuneita jäämään Suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeudella.

13. Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa.

14. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen solmiminen on tärkeä tavoite. Vapaakauppasopimuksissa on turvattava oikeusvaltioperiaate ja ruokaturva sekä jäsenvaltioiden oikeus syrjimättömään sääntelyyn mm. ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan parantamiseksi.