1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Sipilän 10 vuoden visio: byrokratiaa vähemmäksi, satsausta koulutukseen ja biotalouteen

Työn teettäminen, yrittäminen ja investointi olisivat aiempaa kannattavampaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste olisi ennaltaehkäisyssä ja sujuvissa hoitoketjuissa.

Juha Sipilä Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Hallitusneuvotteluiden vetäjä Juha Sipilä on esitellyt ensimmäisen luonnoksensa strategisista painopisteistä kymmenelle vuodelle.

Suomi vuonna 2025 on Sipilän visiossa maa, jossa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä. Ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää. Myös keskinäistä luottamusta ja vahvaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta painotetaan.

Julkisen talouden tulot ja menot ovat tasapainossa, eikä eletä velaksi.

Ahkeruus palkitaan. "Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen", visiossa todetaan.

Visiossa käsitellään viisi osa-aluetta. Hyvinvointi esitellään niistä ensimmäisenä. Omat osionsa saavat myös työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, osaamisen vahvistaminen sekä biotalous ja puhtaat ratkaisut. Listan viidentenä on toimintatapojen uudistaminen, jossa käsitellään muun muassa turhan sääntelyn purkamista.

1. Hyvinvointi: "Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa."

Vision esittämien tavoitteiden mukaan jokainen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä. Hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

2. Työllisyys, kilpailukyky ja kasvu

Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa.

Suomi on kilpailukykyinen maa, jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa.

3. Osaaminen ja koulutus: "Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta."

Visiossa Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.

Suomalaisten osaamis- ja koulutustason nousu tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa.

4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä.

Kestävien ratkaisujen kehittämisen, käyttöönoton ja viennin myötä vaihtotase paranee, omavaraisuus kasvaa sekä luodaan uusia työpaikkoja. Niiden avulla saavutetaan myös ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvä ekologinen tila.

5. Toimintatavat

Julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tapahtuu tuottavuusloikka, joka perustuu kahteen tekijään. Tartutaan digitalisaation mahdollisuuksiin sekä puretaan turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.

Maan uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla.