Luonnonvarasuunnitelma ei ole suojeluohjelma – "Ei meillä ole valtuuksia päättää, millä alueilla metsää hakataan"

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelmasta kaudelle 2015–2020 kritisoi tiettyjä suunnitelman kohtia. Metsähallitus ei niele kritiikkiä purematta.

luonto
Vanha kuusi.
Petri Lassheikki / Yle

Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2015–2020 sai lausuntoja 20 kappaletta, joista yksi oli Kainuun ELY-keskuksen. Lausunnossaan ELY-keskus huomauttaa muutamista kohdista, kuten ympäristövaikutusten puutteellisesta arvioinnista, sidosryhmätilaisuuksien luonteesta sekä on huolissaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä.

Metsähallituksen Kainuun ja Pohjanmaan aluejohtaja Arto Tolonen toteaa ELY-keskuksen lausunnossa olevan erikoista se, että siitä puuttuu kokonaan Elinkeinot-vastuualueen ja kalatalouden näkemykset.

– ELY:llä oli kolme edustajaa yhteistyöryhmässä, mutta lausunnossa on käsitelty asiaa vain ympäristövastuualueen näkökulmasta. Kuitenkin Elinkeinot-vastuualueella on tärkeä rooli Kainuussa. Epäselvää on, miksi näin on tehty, mutta toki voi olla, että ELY:ltä tulee vielä lisääkin lausuntoja.

Lähtökohtaisesti luonnonvarasuunnitelma ei ole suojeluohjelma, vaan siinä määritellään toiminnan taso viiden vuoden välein. Suunnitelmaa seurataan mittariston avulla vuosittain.

– Metsähallitus toteuttaa omistajan päätöksiä, ei meillä ole valtuuksia päättää, millä alueilla metsää hakataan ja millä ei. Esimerkiksi varaus Hossan ja Vaarakainuun kansallispuistojen perustamiseen ei ole meidän käsissämme, siitä tekee linjaukset omistaja, Tolonen toteaa.

Ristiriitaisia toiveita metsien suhteen

Lausunnossaan ELY-keskus ei ollut tyytyväinen sidosryhmätilaisuuksiin. Keskuksen mielestä ne olivat lähinnä Metsähallituksen järjestämiä esittelytilaisuuksia.

– Aikaisemmin olemme pitäneet kyläkierroksia, mutta emme saaneet niistä hirveästi irti. Sen takia tällä kertaa yhteistyöryhmän kokoa kasvatettiin, eli pääpainoa laajennettiin asiantuntijoiden kommentteihin, Arto Tolonen kertoo.

Metsähallitus toteuttaa omistajan päätöksiä, ei meillä ole valtuuksia päättää, millä alueilla metsää hakataan ja millä ei.

Arto Tolonen

– Emmekä me voi ottaa kaikkia eri näkökulmia mitenkään huomioon, sillä joidenkin välillä on selkeitä ristiriitoja. Joissakin kannanotoissa on myös sellaisia asioita, ettei meillä ole valtuuksia niiden päättämiseen.

Metsähallitusta hämmästyttää myös Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa liito-oravien mukaan ottaminen.

– Meillähän on liito-oravien suhteen hyvin jyrkät näkemyserot ELY-keskuksen kanssa. ELY voisi tässä kohdassa noudattaa ministeriön liito-oravaohjeita sekä hallinto-oikeuden langettamia päätöksiä.

Metsähallitukselle tulee erilaisia ja ristiriitaisiakin toiveita Kainuun metsien suhteen. Osa sidosryhmistä toivoo enemmän hakkuita, kuten puunkäyttäjät ja urakoitsijat. Kainuuseen on esitetty 1,4 miljoonan kuution vuosihakkuita.

– Määrä on lisääntynyt 100 000 kuutiolla aikaisempaan verrattuna, mutta en usko, että määrä kasvaa enää siitä. Tuolla määrällä pystymme ELY-keskuksen toiveiden mukaisesti kestävyyteen sekä säilyttämään luonnon monimuotoisuuden. Tosin nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä uusi hallitus tekee. Uskoisin, että Sipilän hallituksessa metsä- ja biotaloudet ovat tärkeässä roolissa. Silti en näe, että hakkuiden määrät lisääntyisivät, Tolonen mainitsee.

Tolonen huomauttaa, että ELY-keskuksen lausunnossa oli myös positiivisia asioita. ELY muun muassa pitää suunnitelmaa pääosin perusteellisesti ja ammattitaidolla tehtynä.