Harjavallan kalahautomossa voidaan kasvattaa jopa 15 miljoonaa siianpoikasta

Harjavallan kalahautomosta on tarkoitus vapauttaa Kokemäenjokeen aluksi viisi miljoonaa vastakuoriutunutta poikasta. Ely-keskuksen mukaan siikakannan säilyttäminen joessa on ensiarvoisen tärkeää.

kalat
Siika
Siikoja.Yrjö Hjelt / Yle

Harjavallan vesivoimalaitos on saamassa remontin myötä tilat omalle kalahautomolle. Hautomossa aiotaan keskittyä siian kasvattamiseen. Ely-keskuksen kalastusmestari Niklas Uleniuksen mukaan siikakannan säilyttäminen Kokemäenjoessa on ensiarvoisen tärkeää.

– Tavoitteena on tuottaa paikallisesti omaa kantaa. Omasta hautomosta poikaset voidaan kuoriutumisen jälkeen vapauttaa suoraan jokeen.

Tähän asti jokeen on istutettu pohjoisen luonnonravintolammikoista tuotuja, yksikesäisiä vaellussiian poikasia.

– Olemme ihan tyytyväisiä niistä saatuihin tuloksiin, mutta oman hautomon ansiosta voimme monipuolistaa istutuksia ja kasvattaa poikasten määrää. Istutuksia voidaan tehdä myös alueen muihin jokiin, esimerkiksi Eurajokeen sekä Etelä- ja Pohjajokeen.

Tavoitteena on vapauttaa jokeen aluksi viisi miljoonaa vastakuoriutunutta poikasta. Jatkossa määrä voi jopa kolminkertaistua. Harkinnassa on myös lohien ja taimenien kasvattaminen.

Harjavallan kalahautomon on tarkoitus valmistua kahden vuoden kuluttua.