YK:n erityisraportoija: Suomen kannattaa ratifioida YK:n vammaissopimus pian

YK:n tuore vammaisten asioiden erityisraportoija vieraili Suomessa. Vierailun tarkoituksena oli tutustua suomalaiseen vammaispolitiikkaan ja järjestötoimintaan. Erityisraportoija kiirehtii Suomea ratifioimaan YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen.

Yle Uutiset viittomakielellä
YK:n vammaisasioiden erityisavustaja Catalina Devandas Aguilar vieressään viittomakielen tulkki.
YK:n vammaisasioiden erityisavustaja Catalina Devandas Aguilar näkee, että Suomi saa YK:n vammaissopimuksesta yhden tärkeän työkalun lisää vammaisten oikeuksien edistämiseen.

YK:n vammaisasioiden erityisraportoija Catalina Devandas Aguilar vieraili toukokuun alussa Suomessa ulkoministeriön kutsumana.

Aguilar on työskennellyt erityisraportoijana vuoden alusta. Suomen-matkan tarkoituksena oli hankkia tietoa hyvistä käytännöistä vammaisasioiden hoidossa.

– Suomi on kärkimaita vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä paitsi hallinnon myös järjestöjen osalta, sillä ne tekevät runsaasti työtä ulkomailla ja se työ noudattaa pitkälti ihmisoikeuslähtöistä linjaa, mitä ajan myös itse, Aguilar perusteli vierailuaan.

Vierailunsa aikana Aguilar tapasi mm. eduskunnan yhdenvertaisuusvaltuutetun, mutta ehti vierailla myös Valkealla talolla, missä tapasi Kuurojen liiton ja Kuurojen maailmanliitton edustajia.

– Ihailen suuresti työtä, jota Kuurojen maailmanliitto tekee, mutta myös Suomen järjestö. Mielestäni niiden läsnäololla on huomattava vaikutus kehittyvässä maailmassa. Keskustelimme strategioista ja siitä, miten edistää kuurojen osallisuutta maailmanlaajuisesti, Aguilar sanoo.

Vammaissopimuksen ratifioimisella kiire

Yksi merkittävä työkalu myös erityisraportoijan arsenaalissa on YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus CRPD. Suomessa sopimusta on valmisteltu vuosia, koska lainsäädäntö halutaan saada ensin sopimuksen vaatimalle tasolle.

Ratifiointi ei hyvistä aikeista onnistunut alkuvuodesta ja on nyt lykkääntynyt ainakin syksyyn. Aguilar kiirehtii Suomea ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian.

– Toivon todella, että prosessi viedään pian loppuun. Kuten sanottua, Suomi on jo mestari vammaisten oikeuksien areenalla, ja mielestäni sopimuksen ratifiointi antaisi maalle yhden työkalun lisää vammaisten oikeuksien edistämiseen. Kansainvälisellä tasolla se vahvistaisi niitä hankkeita, joita Suomella on jo meneillään, Aguilar sanoo.

Aguilar silti ymmärtää Suomen tavan edetä ratifiontiprosessissa.

– Eri maat etenevät eri tavoin lainsäädännön harmonisoinnissa. Jotkin maat tekevät sen ennen ratifioimista, ja toiset ratifioinnin jälkeen. Molemmissa tavoissa on rajoituksensa. Mutta tottakai jos lainsäädäntö on kunnossa, se on hyvä asia. Joten nyt, kun Suomi on viimeistelemässä lainsäädäntönsä harmonisoimista, olisi hyvä saattaa ratifiointiprosessi loppuun pikaisesti, koska sen jälkeen sopimuksen soveltaminen voidaan aloittaa välittömästi.