Trafin riskiarvio: Malmin nykyistä lentomäärää ei voida hoitaa turvallisesti ilman lennonjohtoa

Malmin kentän jatkoaika vuoteen 2018 vaatisi lukuisia muutoksia nykyiseen toimintaan. Lennonjohto poistuu kentältä syyskuussa 2016.

Malmin lentoaseman lennonjohtotorni Kuva: Yle

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ei anna juurikaan toivoa lentojen jatkumiselle Malmilla vuoden 2016 jälkeen. Kentän nykyiset toimijat ovat elätelleet haavetta, että toimintaa voitaisiin jatkaa vähintään vuoteen 2020, jolloin Helsinki aikoo aloittaa asuntojen rakentamisen alueelle.

Trafin liikenneministeriölle antaman riskiarvion mukaan nykyistä liikennemäärää ei ole mahdollista hoitaa turvallisesti ilman lennonjohtoa. Trafin mukaan lennonjohdon puuttuminen johtaisi lentotoiminnan merkittävään rajoittamiseen.

Finavia valmistautuu vetäytymään Malmin lentoasemalta syyskuussa 2016. Tämän jälkeen Malmilla ei ole lennonjohtoa. Liikenneministeri Paula Risikko antoi Trafille viime joulukuussa tehtäväksi selvittää millä edellytyksillä Malmin lentotoimintoja voitaisiin jatkaa vuoteen 2018 asti, mikäli Finavia lopettaa toimintonsa kentällä vuonna 2016.

Erittäin vilkas kenttä

Malmin lentoasema on erittäin vilkas lentokenttä. Se on myös Suomen vilkkain koulutuskenttä. Nyt koulutus suoritetaan pääsääntöisesti lennonjohdon aukioloaikoina, koska oleellinen osa koulutusta on lentäjien toiminta lennonjohdon kanssa. Kentällä voidaan operoida nykyisin myös silloin, kun lennonjohto on suljettu.

Lentotoimintaa Malmilla voitaisiin periaatteessa jatkaa niin sanottuna valvomattomana lentopaikkana, mutta se vaatisi Tarfin turvallisuusselvityksen mukaan seitsemän mittavaa muutosta. Esimerkiksi ilman lennonjohtoa Malmilla voisi lentää vain hyvällä säällä. Lisäksi kentällä tulisi olla tarvittavat säähavaintolaitteet tai muut menettelyt sääolosuhteiden määrittämistä varten.

Trafin raportissa korostetaan, että Malmin sijainti ja sinne edelleen jäävät lentokoneet asettavat tulevalle lentopaikan pitäjälle kovempia vaatimuksia kuin muille valvomattomien lentopaikkojen pitäjille.