Hyppää sisältöön

Väitteet Suomen ihmisoikeusloukkauksista saamelaisia vastaan pyyhittiin pois

Kerroimme viime viikolla, että YK:n alkuperäiskansaelin moitti tämänvuotisessa loppuraportissaan Suomea ihmisoikeusrikkomuksista saamelaisia vastaan. Raporttiin on kuitenkin tehty muutoksia suullisen kuulemisen jälkeen eikä väitteitä Suomen ihmisoikeusloukkauksista mainita enää ollenkaan.

Kuva: ON

YK:n alkuperäiskansaelin UNPFII on pyyhkinyt pois raportistaan moitteensa Suomen ihmisoikeusloukkauksista alkuperäiskansoja vastaan.

Kerroimme viime viikolla, että yksi UNPFII:n loppuraporteista moitti Suomen ihmisoikeustilannetta.

Ihmisoikeuksia koskevassa raportissaan YK:n raportoija Kara-Kys Arakchaa toi esille huolensa ihmisoikeustilanteesta tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Suomessa.

– Pysyvä foorumi ilmaisee syvän huolensa väitetystä julmuuksista ja ihmisoikeusloukkauksista alkuperäiskansoja vastaan Kanadassa, Suomessa, Indonesiassa, Meksikossa, Tansaniassa ja Länsi-Australiassa ja julmuuksista alkuperäiskansojen kohtaan muualla maailmassa, Arakchaa kirjoitti.

– Pysyvä foorumi kehottaa koko YK-järjestelmää, mukaan lukien asianomaiset elimet, ryhtymään asianmukaisiin toimiin.

Lopullisessa versiossa Suomea ei enää mainita

UNPFII:n tämänvuotinen ihmisoikeusraportti muuttui kuitenkin vielä viimeisen kokouksen jälkeen, kun siihen tehtiin suullisia muutosehdotuksia. Moitteet Suomelle pyyhittiin pois ja raporttiin tehtiin muutama muukin muutos.

Suomea ja muita maita kritisoivan kappaleen tilalle tuli yleisempiä toteamuksia ja suosituksia.

– Pysyvä foorumi on huolissaan siitä, että valtiot rutiininomaisesti kiistävät ja loukkaavat laillisia velvoitteita ja sitoumuksia sekä alkuperäiskansojen sopimuksia sekä muita rakentavia järjestelyitä valtioiden kanssa, kappaleessa todetaan.

– Pysyvä foorumi kehottaa valtioita ratkaisemaan pitkäaikaiset ratkaisemattomat maaoikeusasiat reilusti ja oikeudenmukaisesti neuvotteluiden kautta. Neuvotteluiden tulisi noudattaa YK:n julistuksia eikä niiden pidä tehdä tyhjäksi alkuperäiskansojen maaoikeuksia, kappaleessa kehotetaan.

UNPFII on YK:n alkuperäisasioiden pysyvä foorumi (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues).

Foorumi päätti tämänvuotisen, 14. istuntonsa toukokuun ensimmäisenä päivänä YK:n päämajassa New Yorkissa. UNPFII lähettää tämän istunnon tuloksena yhdeksän raporttia YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:iin.