1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Kysely: Näin paljon kohtuukäyttäjä voi suomalaisten mielestä juoda kerralla

Vain neljäsosa Ehyt ry:n teettämän alkoholikyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että kohtuukäyttäjä voi juoda kerralla enemmän kuin neljä annosta alkoholia.

terveys

Suomalaisten käsitykset alkoholin kohtuukäytöstä vaihtelevat melko paljon. Ehkäisevää päihdetyötä tekevän Ehyt-järjestön teettämän kyselytutkimuksen perusteella suurin osa suomalaisista vetää kuitenkin

Grafiikkaa.
Lähde: TNS-Gallup 2015Yle Uutisgrafiikka

alkoholin kohtuukäytön rajan melko matalalle – joko kahteen tai neljään annokseen kerralla.

Noin kolmannes (34 %) kyselyyn vastanneista katsoi, että kohtuukäyttäjä voi nauttia kerralla vain 1–2 alkoholiannosta. Niinikään noin kolmannes (33 %) oli sitä mieltä, että kohtuukäyttöä on 3–4 annoksen juominen kerralla.

Vain noin neljännes (26 %) oli sitä mieltä, että kohtuukäyttöä on useamman kuin neljän annoksen nauttiminen kerralla.

Vastaajista viidennes (19 %) mielsi 5–7 annoksen nauttimisen kerralla kohtuukäytöksi. Viisi prosenttia oli sitä mieltä, että kohtuukäyttäjä voi juoda 8–10 annosta alkoholia yhdellä istumalla ja kaksi prosenttia arveli, että kohtuukäyttöä on vielä yli kymmenen annoksen nauttiminen kerralla.

Seitsemän prosenttia vastaajista ei osannut vastata kysymykseen, minkä alkoholimäärän kohtuukäyttäjä voi nauttia kerralla.

Kuinka usein kohtuukäyttäjällä voi olla krapula?

Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka usein kohtuukäyttäjälle sallitaan krapula. Kolmannes (34 %) vastaajista arveli, että kohtuukäyttäjä voi olla krapulassa pari kertaa vuodessa. Lähes yhtä moni (30 %) sanoi pitävänsä krapulaa kerran kuussa kohtuukäyttönä. Kuusi prosenttia vastaajista arveli, että kohtuukäyttäjä voi olla krapulassa joka viikko.

Vain noin kymmenesosa (11 %) vastaajista arvioi, että alkoholin kohtuukäyttöön voi kuulua toistuva humalajuominen viikonloppuisin.

Nuoret suhtautuvat humalajuomiseen sallivammin kuin vanhemmat. Alle 35-vuotiaista ja opiskelijoista neljäsosa on sitä mieltä, että viikonloppuihin rajoittuva humalajuominen voi olla kohtuukäyttöä.

Tissutteluun suhtaudutaan kriittisesti. Vain 12 prosenttia ajatteli, että kohtuukäyttäjä voi ottaa muutaman lasillisen useana iltana viikossa. Kuitenkin vajaa puolet (42 %) vastaajista katsoi, että kohtuukäyttäjä voi nauttia viiniä tai olutta ruokailun yhteydessä useammankin kerran viikossa.

Miesten ja naisten asenteissa oli selvä ero. Miehet suhtautuvat selvästi naisia vapaamielisemmin usein toistuvaan alkoholinkäyttöön.

TNS-Gallupin helmikuussa toteuttamaan tutkimukseen vastasi 978 suomalaista.

Lue seuraavaksi