Kysely: Oppositio torjuu Kollajan altaan – hallitusneuvottelijat vaikenevat

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmien puheenjohtajat torjuvat Kollajan altaan ja koskiensuojelulain avaamisen. Hallitusneuvotteluja käyvät ryhmät vaikenevat, mutta rakentamishaluja on, etenkin keskustassa. Tulokset selviävät Ajankohtaisen kakkosen kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Koskiensuojelulain avaaminen ja Kolljan altaan rakentaminen ei käy suurimpien oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Kuva: Yle / grafiikka Lauri Kuusela

Kollajan altaan ja siihen liittyvän voimalan rakentaminen on jälleen noussut politiikan agendalle. Pohjolan Voima ajaa hanketta yhdessä Pudasjärven kapungin kanssa. Pudasjärven valtuusto hyväksyi allashankkeen edistämisen maaliskuussa yhden äänen enemmistöllä.

Kollajan altaan rakentamista perustellaan mm. tulvasuojelulla. Kuvassa Pudasjärven sisävesisuistoa. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Nyt aprikoidaan, ottaako tuleva hallitus Kollajan altaan ohjelmaansa. Altaan rakentaminen edellyttää vuoden 1987 koskiensuojelulain avaamista.

Ajankohtainen kakkonen kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, tuleeko koskiensuojelulaki avata niin, että Kollajan altaan ja siihen liittyvät voimalaitoksen rakentaminen tulee mahdolliseksi.

Vihreät ja vasemmisto vastaan

Vihreiden ryhmäjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto ja vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen vastustavat Kollajan allasta ja lain avaamista puolueidensa pitkäaikaisen kannan mukaan. Rintamassa on myös SDP:n Antti Lindtman, jonka vastaus lain avaamiseen on yksiselitteinen "ei".

Ei missään nimessä, koskiensuojelulailla on turvattu Suomen viimeiset kosket. Ne ovat vaelluskalojen elinolosuhteiden ja luontomatkailun kannalta erittäin tärkeitä. Lisäksi Kollajan voimalaitoksen tuotto olisi pienehkö. Outi Alanko-Kahiluoto, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Hankkeesta saatava säätövoima olisi haittaan nähden ylimitoitettu eikä sillä ole merkitystä Suomen kokonaisenergiantuotannon kannalta. Koskiensuojelulaki on suojellut Suomen viimeisiä valjastamattomia koskia vuodesta 1987. Tämän jälkeen koskiensuojelun tarve ei ole ainakaan vähentynyt. Aino-Kaisa Pekonen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Koskiensuojelulakia ei tarvitse avata. Rakennettavat kosket ovat arvokkaita luontokohteita, eikä niitä tule uhrata energiantuotannolle. Vesivoimaa on lisättävä jo valjastettuja kohteita hyödyntämällä, esimerkiksi tehonnostoilla, ylävesien nostoilla ja perkauksilla. Antti Lindtman, sosialidemoraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

RKP: "ehkä", kristillisdemokraatit: "kyllä"

Pienet oppositioryhmät jakaantuvat eri leireihin. RKP:n ryhmäjohtaja Mikaela Nylader ei näe rakentamista ajankohtaisena, mutta jättää mahdollisuuden auki. Kristillisdemokraattien Peter Ösman liputtaa selvästi "kyllä".

RKP ei juuri nyt näe tarvetta koskiensuojelulain avaamiselle, mutta emme kategorisesti poissulje tätä mahdollisuutta. Meidän täytyy arvioida energiapoliittista palettiamme varsinkin uusiutuvien lähteiden saralla Suomen energiaomavaraisuuden maksimoimiseksi. Henkilökohtaisesti en kannata Kollaja-hanketta. Mikaela Nylander, ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kyllä. Pudasjärven kunta on katsonut, että Kollajan allasta koskevat suunnitelmat ovat merkittävästi parantuneet ja uudenlainen allas on sille hyvä ratkaisu. Perusteluina ovat olleet mm. parantunut tulvien torjunta, työllistävyys, rakennuskelpoisten rantatonttien lisääntyminen, verotulot, kalateiden rakentaminen, paremmat olosuhteet kaloille ja virkistyskalastukselle ja tietenkin arvokas 100 megawatin säätövoima. Ymmärrän luonnonsuojellulliset huolet, mutta oma kantani kallistuu Pudasjärven kunnan perusteluilla toiseen suuntaan. Peter Östman, kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Hallitusneuvottelijat vaikenevat

Hallitusta muodostavien ryhmien vetäjät vaikenevat koskiensuojelusta yhtenä miehenä kuin muuri. Vain kokoomuksen ryhmyri Arto Satonen ottaa kantaa yleisellä tasolla.

Hallitusneuvottelujen ollessa kesken ei tähänkään asiaan oteta nyt julkisesti kantaa. Tea Usvasuo, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kimmo Tiilikaisen avustaja

Kesken hallitusneuvottelujen en vastaa näihin kyselyihin. Jari Lindström, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Yleisellä tasolla suhtaudun vesivoimaan myönteisesti, sillä vesivoima on kilpailukykyistä ja päästötöntä energiaa sekä kotimaista ja pudasta säätövoimaa. Mielestäni voitaisiin harkita sitä, että jo valjastettuja koskia hyödynnettäisiin nykyistä tehokkaammin. Hankkeiden ehtona on oltava ympäristöarvojen kunnioittaminen. Kun hallitusneuvottelut ovat vielä kesken, en halua kommentoida yksittäisiä kysymyksiä tarkemmin. Arto Satonen, kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtaja

Rakennushaluja riittää, samoin vastuksia

Koskiensuojelulain avaaminen ja Kollajan altaan rakentaminen houkuttaa monia keskustapoliitikkoja, mutta hankkelle on luvassa myös monenlaisia vastuksia. Kuvassa Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen jäseniä tulvaretkellä Iijoella. Kuva: Yle/Retu Liikanen

Kollajan allas kuitenkin houkuttaa hallitusryhmiä – etenkin keskustaa. Kaikki Oulun vaalipiiristä valitut keskustan kansanedustajat kannattivat Ylen vaalikoneessa Kollajan rakentamista. Ehdoksi laitettiin Pudasjärven kaupungin tai asukkaiden hyväsyntä, ja sehän saatiin kaunginvaltuustossa maaliskuussa – tosin vain yhden äänen enemmistöllä.

Myös tuleva pääminiisteri Juha Sipilä linjasi vaalikoneessa rakentamiselle "kyllä, jos Pudasjärven kaupunki ja asukkaat siihen päätyvät".

Kokoomuksessa on kiinnostusta koskiensuojelun avaamiseen, mutta myös tiukkoja vastustajia löytyy. Kokeneet kansanedustajat Pertti Salolainen ja Timo Heinonen vastustavat lain avaamista aktiivisesti, ja myös Petteri Orpo allekirjoitti vaalien alla asiaa koskevan adressin.

Samaisen adressin – jonka keräsi kalastuksen ystävien facebook-yhteisö Nopean toiminnan joukot – allekirjoitti myös perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.

Mitään luontaista Kollaja-rintamaa tulevaan hallitukseen ei siis ole syntymässä. Koskiensuojelulain avaaminen ja vesilupapäätökset tulisivat olemaan myös perin pitkiä ja kivuliaita prosesseja, joiden lopputulosta on mahdoton ennustaa.

Lisää aiheesta Ajankohtaisessa kakkosessa, TV2 ti 19.5. klo 21.00