Rakkauskonsultti työpaikalle – näin Tanskassa yhdistetään työ ja perhe-elämä

Tanska on maailman johtavia maita työn ja perheen yhteensovittamisessa. Työajat ovat joustavia ja etätyö mahdollista. Työntekijöiden viihtyvyydestä pidetään huolta luovilla ratkaisuilla: työpaikalla voi törmätä jopa rakkauskonsulttiin.

Kotimaa
Mies ja nainen halaavat
Mika Viljanen / Yle

Miltä kuulostaisi lastenhuone työpaikalla? Entä perheen ottaminen mukaan työpaikan tapahtumiin? Stressivalmennus? Utopiaa Suomessa, normaali käytäntö Tanskan parhailla työpaikoilla.

Väestöliiton Oxford Research -konsulttiyhtiöltä tilaaman selvityksen mukaan Tanskan mallissa tärkein asia perheen ja työn yhdistämisessä on työajan joustaminen. Erilaiset osa-aikajärjestelyt ja etätyön mahdollisuus olivat suosittuja.

Sen jälkeen nousivat esiin perheiden aikatauluihin sopivat lomajärjestelyt ja vanhempainvapaat. Neljänneksi viihtyvyyttä ja sitoutumista lisättiin ottamalla perheet mukaan työyhteisöön ja sen tapahtumiin. Näiden lisäksi yrityksissä oli omia, luovia keinoja lisätä jaksamista työssä elämän ruuhkavuosissa.

Stressivalmentajia ja lastenhuoneita

Erikoisimpiin keinoihin turvautui selvityksessä mukana ollut it-konsultointifirma Abakion. Yritys palkkasi ulkopuolisen rakkauskonsultin, jonka tehtävänä on välittää työntekijöistä ja kuunnella heidän huoliaan sekä työssäjaksamisen että henkilökohtaisen elämän ongelmien suhteen. Yrityksellä on myös stressivalmentaja.

Tavanomaisempia keinoja olivat työpaikalla oleva lastenhuone, jonne voi ottaa mukaan esimerkiksi toipilaana olevan lapsen sekä mahdollisuus ostaa työstä ruokaa mukaan kotiin. Joissakin yrityksissä järjestettiin perheenjäsenille avoimien ovien päiviä, retkiä tai juhlia.

Lapsi leikkimässä.
Yle

Työ sujuu, kun kotona kaikki hyvin

Miksi perheet sitten pitäisi ottaa huomioon työpaikalla? Varsinkin pienten lasten vanhemmat, mutta myös omista vanhemmistaan huolehtivat työikäiset ovat kovilla jaksamisen suhteen. Samaan aikaan he ovat myös parhaassa työiässä, joten yritysten etu on pitää heistä huolta.

Tanskan kokemusten mukaan perheystävälliset käytännöt vähentävät työntekijöiden sairauspoissaoloja, parantavat sitoutumista työpaikkaan ja lisäävät yrityksen tuottavuutta. Hyvä tasapaino työn ja muun elämän välillä vähentää stressiä. Hyvinvoiva työntekijä on myös onnellisempi ihminen.