Talvivaaran kuolemantuottamuksen käräjöinti alkoi – syyttäjä vaatii sakkoja

Talvivaarassa vuonna 2012 sattuneen työtapaturman käräjäistunto on alkanut Kajaanissa. Syyttäjä vaatii syytetyille sakkorangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta.

talous
Talvivaara.
Talvivaara

Sotkamossa Talvivaaran kaivoksen metallitehtaalla sattui maaliskuussa 2012 työtapaturma, jossa rikkivetypilveen joutunut työntekijä kuoli. Kahta silloista käyttöpäällikköä ja yhtä osastopäällikköä syytetään työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Asian istunto on alkanut keskiviikkona Kainuun käräjäoikeudessa. Syytetyt kiistävät syytteet, kertoo Kainuun Sanomat.

Syyttäjän mukaan vastaajat olivat muun muassa laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Lisäksi he olivat laiminlyöneet jatkuvasti työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden tarkkailemisen.

Alkuvuonna 2012 Talvivaaran tehdasalueella havaittiin useita korkeita rikkivetypitoisuuksia, joiden syy ei ollut selvillä. Työnantajan olisi siksi pitänyt korostaa työntekijöiden henkilökohtaisen suojautumisen tärkeyttä.

Talvivaaran olisi syyttäjän mukaan pitänyt huolehtia, että yksittäinen työntekijä ei pääse riskialttiille alueelle ilman suojainta, ja että näytteet otettaisiin pareittain, kaasuhälyttimien olisi pitänyt olla henkilökohtaisia ja hälyttimiä olisi pitänyt olla myös kiinteästi tehdasalueella. Lisäksi alueella havaituista korkeista rikkivetypitoisuuksista olisi pitänyt varmuudella saattaa tieto kaikille alueella työskenteleville.

Tämän kaiken laiminlyömisestä seurasi se, että työntekijä joutui metallitehtaan ulkopuolella rikkivetypilveen ja kuoli rikkivetymyrkytykseen.

Syyttäjä vaatii syytetyille sakkorangaistusta. Lisäksi Talvivaaralle vaaditaan 60 000 euron yhteisösakkoa.

Asiaa käsitellään Kainuun käräjäoikeudessa useana päivänä 28.5. asti. Oikeuden ratkaisua odotetaan syksyllä.