Koe uusi yle.fi

Maisema-arvot voittivat – Kinahmiin ei tule tuulivoimaa

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa ympäristöministeriön päätöksen, jossa Kinahmin alue jätettiin pois tuulivoimamaakuntakaavasta. Perusteena ovat maisema-arvot.

tuulienergia
Kuvassa Winwindin rakentama tuulimylly Porissa.
Anssi Leppänen / Yle

Nilsiän Etelä-Kinahmin alueelle ei tule tuulivoimaloita. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt asiasta tehdyt valitukset. Aiemmin ympäristöministeriö jätti tuulivoimamaakuntakaavasta Kinahmin alueen hyväksymättä koska se kuuluu maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen, etenkin Sänkimäen ja Pohjois-Sänkimäen alueella.

Ministeriön mukaan tuulivoimalat vaikuttaisivat olennaisesti Sänkimäen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan ja heikentäisivät sen maisema-arvoja. Tällä perusteella ministeriön mukaan tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole Etelä-Kinahmin alueella kiinnitetty maiseman vaalimiseen huomiota sillä tavalla, jota maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus sekä yksityishenkilö valittivat ympäristöministeriön päätöksestä. KHO jätti Kuopion valituksen tutkimatta, koska kaupunki jätti sen valitusajan päätyttyä. Maakuntahallituksen valituksesta KHO toteaa, että ympäristöministeriön päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Maakuntahallitus perusteli valitustaan muun muassa sillä, että ympäristöministeriön päätös jättää Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue vahvistamatta on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, koska maisema-alueiden päivitysinventoinnilla ei ole kyseisen lain mukaista merkitystä. Maakuntahallituksen mukaan alueellisesti merkittävän maisema-alueen päätösvalta kuuluu maakuntavaltuustolle. Lisäksi alueen maanomistajat ja osalliset eivät valittaneet maakuntavaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä ympäristöministeriöön.

Yksityishenkilön kantelu hylättiin, koska asiassa ei ollut tapahtunut kuulemisvirhettä eikä päätös ollut epäselvä tai puutteellinen, eikä kantelussa esitetty muuta syytä päätöksen poistamiseksi.

Maakuntakaavan mukaan Etelä-Kinahmin tuulivoima-alueelle olisi ollut mahdollista sijoittaa kahdeksan tuulivoimalaa.