Yhdysvallat julkisti bin Ladenin asiakirjoja

Yhdysvallat on julkistanut asiakirjoja, joita sen erikoisjoukot takavarikoivat, kun ne hyökkäsivät Osama bin Ladenin piilopaikkaan Pakistanissa toukokuussa 2011. Asiakirjojen mukaan bin Laden suunnitteli uutta massiivista iskua Yhdysvaltoja vastaan aivan kuolemaansa saakka. Takavarikoitujen asiakirjojen joukossa on myös ilmeisesti al-Qaidan rekrytointilomake ja hänen vaimolleen osoittamansa kirje, jossa hän ilmaisee huolensa mikroskooppisista kuuntelulaitteista.

Ulkomaat
Osama bin Laden ja hänen kakkosmiehensä Ayman al-Zawahri.
Osama bin Laden ja hänen kakkosmiehensä Ayman al-Zawahri tuntemattomassa paikassa Afganistanissa marraskuussa 2001.EPA / AUSAF Newspaper

Yhdysvallat on julkistanut asiakirjoja, jotka sen erikoisjoukot veivät mukanaan hyökättyään al-Qaida-johtajan Osama bin Ladenin piilopaikkaan toukokuussa 2011. Surmattuaan bin Ladenin erikoisjoukot takavarikoivat myös löytämänsä tämän henkilökohtaisen omaisuuden.

Erikoisjoukot veivät mukanaan tuhansia muistioita, kirjeitä ja muita dokumentteja iskunsa jälkeen. Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukot iskivät bin Ladenin piilopaikkaan Pakistanin Abottabadissa 2. toukokuuta 2011.

Nyt viranomaiset ovat julkistaneet yli 100 bin Ladenin jäljiltä löydetyistä dokumenteista. Ennen julkistamista Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:ta kritisoitiin materiaalin pimittämisestä. Vähän ennen julkistamista yhdysvaltalainen toimittaja Seymour Hersh oli väittänyt, että viranomaisten kertoma versio bin Ladenin etsinnästä ja iskusta hänen piilopaikkaansa oli vale.

CIA:n tiedottaja kuitenkin sanoi, ettei julkistamisen tarkoituksena ollut iskeä Hershiä vastaan, vaan että julkistamista oli suunniteltu jo pitkään.

Julkaistu materiaalion CIA:n kääntämää alkuperäisistä dokumenteista, eikä niiden alkuperää ole siten voitu riippumattomasti varmistaa.

Al-Qaidan -verkoston papereita.
Papereita, joita Yhdysvaltain kommandojoukot ottivat mukaansa Osama bin Ladenin piilopaikasta toukokuussa 2011.AFP

Bin Laden halusi iskeä länsimaita vastaan suureellisesti

Papereiden joukossa on paitsi sekä strategisia suunnitelmia että teologisia keskusteluja myös yksityiskohtaisia suunnitelmia rahoituksen ja turvallisuuden varmistamisesta sekä puheluonnoksia ja kirjeitä perheenjäsenille. Papereista käy myös ilmi, että bin Laden halusi iskeä länsimaita vastaan uudelleen yhtä suureellisesti kuin WTC-iskuissa.

Bin Laden oli sitä mieltä, että ainoa tapa muuttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa olisi iskeä voimalla sitä vastaan, jotta vallassa olevat maan johtajat joutuisivat väistymään.

Al-Qaidan alemmat johtajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että pienempien kohteiden kimppuun hyökkääminen olisi realistisempi vaihtoehto. bin Laden oli kuitenkin kuolemaansa saakka vakuuttunut suurien iskujen paremmuudesta.

Tiedätte hyvin vuosipäivän tärkeyden ja sen, miten tärkeää on käyttää sitä hyödyksi mediassa.

Osama Bin Laden

Bin Laden oli myös huolissaan siitä, että al-Qaidan taistelu Lähi-idän hallituksia vastaan saisi islamistit unohtamaan bin Ladenin mukaan todellisen kohteen eli Yhdysvallat.

– Meidän tulisi lopettaa iskut armeijaa ja poliisia vastaan kaikilla alueilla, erityisesti Jemenissä, bin Laden kirjoitti.

Hän suunnitteli aloittavansa suuren mediakampanjan WTC-iskujen kymmenvuotispäivänä syyskuussa 2011.

– Tiedätte hyvin vuosipäivän tärkeyden ja sen, miten tärkeää on käyttää sitä hyödyksi mediassa. Se on myös mahdollisuus kertoa ihmisille siitä, mitä haluamme heille kertoa, bin Laden kirjoitti kirjeessä liittolaisilleen.

Bin Ladenilla oli piilopaikassaan myös runsaasti kirjallisuutta. Monet hänellä olleista kirjoista käsittelivät Ranskaa, sen taloutta, armeijaa, puolustusteollisuutta ja vesihuoltoa. Bin Ladenilta takavarikoituun aineistoon perehtyneet tiedusteluanalyytikot sanoivat olleensa yllättyneitä, että hänellä oli niin paljon Ranskaa koskevaa kirjallisuutta. Heidän mukaansa hän oli ilmi selvästi pyytänyt saavansa niitä.

Jopa puolet kirjoista käsitteli erilaisia salaliittoteorioita. Joukossa oli myös useita teoksia, joissa kyseenalaistettiin bin Ladenin ja al-Qaidan osuus WTC-iskuissa.

Talo jossa Osama bin Laden piilotteli.
Talo jossa Osama bin Laden piilotteli Pakistanissa, purettiin helmikuussa 2012.Sultan Mehmood / EPA

"Vaatteissasi voi olla mikroskooppisia kuuntelulaitteita"

Bin Laden oli myös erityisen huolestunut turvallisuudestaan piilopaikassaan. Hän lähetti alaisilleen ja läheisilleen jatkuvasti tarkempia ohjeita keinoista, joilla he pystyisivät välttämään sen, että Yhdysvallat pääsisi hänen jäljilleen.

Viime aikoina on kehitetty salakuuntelua varten niin pieniä mikrosiruja, että ne voidaan asettaa kohteeseensa injektioruiskulla

Osama Bin Laden

Vuonna 2010 yhdelle vaimoistaan Um Hamzalle eli Khairiah Sabarille kirjoittamassaan kirjeessä bin Laden sanoo, että tämän matkustaessa Iranista takaisin hänen luokseen, hänen tulisi ottaa huomioon erityisiä turvallisuusnäkökohtia.

– …hänen täytyy ennen tänne matkustamistaan luopua kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan Iranissa, vaatteet, kirjat ja kaikki, mikä voidaan läpäistä neulalla. Viime aikoina on kehitetty salakuuntelua varten niin pieniä mikrosiruja, että ne voidaan asettaa kohteeseensa injektioruiskulla, hän kirjoitti syyskuussa 2010.

– Koska iranilaisiin ei voi luottaa, on mahdollista, että joihinkin tavaroistasi olisi kiinnitetty tällainen siru, hän kirjoitti vaimolleen.

Toisissa kirjeissään bin Laden yritti vakuutta alaisiaan olematta käyttämättä internetiä toistensa kanssa viestimiseen. He yrittivät suostutella tätä antamaan luvan sen käyttämiseen, sillä se olisi heidän mukaansa tehnyt iskujen suunnittelusta ja toteuttamisesta helpompaa. Lisäksi yhteydenpito al-Qaidan muiden solujen kanssa Afrikassa ja Lähi-idässä olisi helpompaa.

Al-Qaidan -verkoston papereita.
Osa bin Ladenin piilopaikasta löydettyä lomaketta, joka oli ilmeisesti al-Qaidan rekrytointilomake.AFP

Bin Laden oli kuitenkin ehdoton asiassa. Hänen mukaansa internet sopi yleisten viestien lähettämiseen, mutta salaisten tietojen välittämiseen ainoa mahdollinen keino olivat kuriirit.

Erikoisjoukkojen iskusta julkaistujen raporttien mukaan Yhdysvallat pääsi bin Ladenin jäljille seuraamalla yhtä hänen käyttämistään kuriireista tämän piilopaikkaan.

Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden (vas.), presidentti Barack Obama (toinen vas.) ja ulkoministeri Hillary Clinton (toinen oik.) seuraavat Valkoisessa talossa hyökkäystä Osama bin Ladenin majapaikkaan.
Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden (vas.), presidentti Barack Obama (toinen vas.) ja ulkoministeri Hillary Clinton (toinen oik.) seuraavat Valkoisessa talossa hyökkäystä Osama bin Ladenin majapaikkaan.Pete Souza / Valkoinen talo

"Tarvitsemme kehitysosaston"

Muistioissaan bin Laden vaati myös al-Qaidan sisäisen hallinnon tehostamista. Eräässä pitkähkössä muistiossa vaadittiin ammattimaisen koulutusohjelman aloittamista. Muistiossa vaaditaan rekrytoiduilta nuorilta taistelijoilta paitsi uskonnollista vakaumusta, myös taitoja luonnontieteissä, konetekniikassa ja liikkeenjohtamisessa.

Bin Laden suunnitteli, että nuoret, älykkäät värvätyt lähetettäisiin opiskelemaan yliopistoihin. Tarkoituksena oli luoda islamistien sukupolvi, joka olisi pätevä viestinnässä, tietotekniikassa, kauppatieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Myös kemistejä olisi tarvittu "räjähteiden valmistamiseksi, joista meillä on aina pula".

Kehen otamme yhteyttä, mikäli kuolet marttyyrikuoleman?

Al-Qaida

Monet al-Qaidan rekrytoimista taistelijoista ehtivät saada vain lyhyen koulutuksen, ennen kuin heidän piti palata takaisin länsimaihin.

Eräässä päiväämättömässä muistiossa kerrotaan, miten eräs taistelija oli saanut vain lyhyen räjähdekoulutuksen, ennen kuin hänen viisuminsa päättyi.

– Hänen piti palata, emmekä ole kuulleet hänestä sen jälkeen.

Samassa muistiossa elätellään toiveita, että Britanniaan ja Venäjälle lähetetyt ryhmät kykenisivät vielä iskuihin, mutta samalla siinä esitetään epäilys siitä, että Tanskaan lähetetty kolmen hengen iskuryhmä olisi pidätetty.

Al-Qaidan -verkoston papereita.
Osa bin Ladenin piilopaikasta löydettyä lomaketta, joka oli ilmeisesti al-Qaidan rekrytointilomake. Korostetussa kohdassa pyydetään tietoja läheisestä, jolle ilmoitettaisiin hakijan mahdollisesta marttyyrikuolemasta.AFP

Bin Laden oli huolissaan siitä, että kokeneet islamistit tunnettiin länsimaiden tiedustelupalveluissa niin hyvin, että heidän matkustamisensa niihin oli mahdotonta. Nuoret taistelijat puolestaan olivat usein kärsimättömiä, ja heiltä puuttui kokemus iskuja varten.

Bin Ladenilla oli asiaan yksinkertainen ratkaisu.

– Tarvitsemme suunnittelu- ja kehitysosaston.

Löydetyistä asiakirjoista yksi onkin ilmeisesti al-Qaidan rekrytointilomake. Se alkaa normaaleilta tuntuvilla kysymyksillä hakijan nimestä, harrastuksista ja sukulaisista.

Myöhemmin lomakkeessa on kuitenkin esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin ”Mitä tavoitteita sinulla on jihadissasi?”, ”Haluaisitko suorittaa itsemurhaiskun?” sekä ”Kehen otamme yhteyttä, mikäli kuolet marttyyrikuoleman?”.

Al-Qaidan -verkoston papereita.
Osa bin Ladenin piilopaikasta löydettyä lomaketta, joka oli ilmeisesti al-Qaidan rekrytointilomake. Lomakkeessa kysytään hakijan valmiutta itsemurhatehtäviin.AFP

Lähteet: AFP, Reuters, AP