Eläketurvaan ei luoteta entiseen tapaan

63 prosenttia vastaajista ei pitänyt oikeudenmukaisena sitä, että vanhuuseläkkeen alaraja sidottiin eliniän pitenemiseen.

Kotimaa
Käsi hamuilee seteliä lompakosta
Augustina Jämsä / Yle

Vain puolet suomalaisista uskoo eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa, ilmenee Eläketurvakeskuksen tekemästä kyselystä. Suomalaisten luottamus eläketurvan riittävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen on muutenkin laskenut selvästi. Työkyvyttömyyseläkkeen riittävyyteen luotti vielä harvempi kuin eläkkeeseen.

Kansalaisten luottamusta eläkkeisiin on tutkittu aiemmin vuonna 2011 ja nyt vuonna 2014. Luottamus on laskenut lähes kaikilla mittareilla mitattuna.

Eläkkeen tuomaan kohtuulliseen vanhuudenturvaan luotti 54 prosenttia vastaajista, kun kolme vuotta aiemmin vastaava luku oli 62 prosenttia. Naisista vain 49 prosenttia luotti eläkkeen suomaan kohtuulliseen toimeentuloon.

Vain 37 prosenttia vastaajista uskoi, että eläkkeen antavan kohtuulliseen toimeentuloon, jos henkilö tulee työkyvyttömmäksi. Luku putosi kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2011.

Asteikolla yhdestä kymmeneen eläkejärjestelmä sai arvosanan 6,5. Vuodelta 2011 vastaavaa lukua ei ole käytössä. Oikeudenmukaisena eläkejärjestelmää piti joka kolmas vastaaja. 63 prosenttia vastaajista ei pitänyt oikeudenmukaisena sitä, että vanhuuseläkkeen alaraja sidottiin eliniän pitenemiseen, kuten eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin.

Eläketurvakeskuksen johtajan Mikko Kauton mukaan heikoimmassa asemassa olevien käsitykset tulevasta kehityksestä, eläketurvasta ja sen riittävyydestä ovat pessimistisimmät.

Luottamus eläketurvaan -kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 2032 henkilöä, jotka olivat 18–68-vuotiaita, eri koulutustasoja edustavia kansalaisia.