Luonnon tila EU-alueella ei ole parantunut

EU-komissio patistaa jäsenmaita kasvattamaan ponnistuksiaan luonnon tilan parantamiseksi. Kuuden vuoden tutkimusaikana saavutettiin paikallisia tuloksia, mutta yleistilanne ei kohentunut ja monen lajin kohdalla huono kehitys on jatkunut.

luonto
Seitsemän lammin suon maastoa Hämeenlinnan Rengossa
Markku Karvonen / Yle

Luonnon tila ei ole juuri parantunut EU-alueella viime vuosien aikana ja monella osa-alueella se on jopa heikentynyt. Tähän tulokseen tulee laaja EU-alueen luonnosta tehty raportti State of Nature in the EU (siirryt toiseen palveluun).

– Kohdennetut toimenpiteet ovat olleet tuloksellisia, mutta paljon suurempia toimenpiteitä tarvitaan, jotta tilanne paranisi olennaisesti, sanotaan EU-komission tilaamassa raportissa.

Eliölajien ja elinympäristöjen tila ei ole muuttunut kovinkaan paljon tutkimusaikana 2007 - 2012. Hyvin monet eliölajit ja elinympäristöt ovat uhanalaisia ja eräiden osalta huono kehitys on kiihtynyt.

Raportissa tutkittiin 1 200 suojellun eliölajin tilannetta. 60:lla prosenttilla tutkituista kala,- sammakkoeläin- ja kasvilajista tilanne oli epäsuotuisa. 23:lla prosentilla lajin elinvoima oli turvattu.

Lintujen osalta tilanne oli paras. Komissio selvitti 240 lajin tilannetta. Niistä 52 prosenttia oli elinvoimaisia, kun uhanalaisiksi todettiin 17 prosenttia lajeista. 15 prosenttia oli vaarantunut tai taantunut.

Elinympäristöistöistä tilanne oli suotuisa 16 prosentilla, epätyydyttävä 47 prosentilla ja 30 prosentilla huono. Huonoimmassa jamassa olivat ruohomaat, kosteikot ja dyynit.

Eliölajeille pahimman uhan aiheuttavat maatalouden haitalliset käytännöt, kuten esimerkiksi ylilaidunnus, samoin kuin lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö. Myös muu ihmisen toiminta oli uhka luonnolle.

Ympäristökomissaari Karmenu Vella totesi raportin julkistamistilaisuudessa, että huolimatta eräistä myönteisistä saavutuksista, raportti korostaa haasteen suuruutta.

– Meidän on kyettävä vastaamaat tuohon haasteeseen, sillä luonnon terveys on yhteydessä eurooppalaisten ihmisten terveyteen ja edelleen talouteemme, totesi Vella.

Lähteet: Reuters, AFP