Suomen Pankki huomauttaa kotitalouksien velasta ja pankkijärjestelmän keskittymisestä

Velkaisimmalla kymmenyksellä on puolet suomalaisten asuntovelasta, Suomen Pankki kertoo. Tuoreessa raportissa ehdotetaan, että lainan enimmäiskoko pitäisi sitoa lainanottajan tuloihin.

talous
kerrostaloasunto.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomen rahoitusmarkkinoiden toiminta on pysynyt vakaana, vaikka kokonaistaloudellinen tilanne ei ole kohentunut, arvioi Suomen Pankki, joka on julkaissut arvionsa (siirryt toiseen palveluun) rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Muun muassa matalat korot ja tuottohakuisuuden kasvu luovat uhkia, jotka voivat vaikuttaa myös Suomeen, pankki muistuttaa.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on kaksinkertaistunut 2000-luvulla, Suomen Pankki huomauttaa tiedotteessaan.

– Puolet asuntovelasta on velkaantuneimmalla kymmenyksellä kotitalouksista, painottaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen.

Raportissa ehdotetaankin, että asuntolainan enimmäiskoko pitäisi sitoa lainanottajan käytettävissä oleviin tuloihin. Suomen Pankin mukaan se vakauttaisi asuntomarkkinoita etenkin alueilla, joilla asuntojen hintojen nousu ja ihmisten velkaantuminen on merkittävämpää kuin muualla Suomessa.

Pitkistä asuntolainoista voi koitua ongelmia

Suomen Pankki löytää perusteluja myös asuntolainojen keston rajoittamiselle. Muissa Pohjoismaissa on havaittu, että vuosikymmenien mittaiset asuntolainat tai se, ettei lainaa käytännössä lyhennetä, voi kiihdyttää asuntomarkkinoiden ylikuumenemista.

Suomen Pankin mukaan euroalueen nykyinen rahapolitiikka mataline korkoineen on sopusoinnussa Suomen talouden suhdannesyklin kanssa.

– Pitkään jatkuessaan matala korkotaso voi johtaa asuntomarkkinoiden ylikuumenemiseen, Pentti Hakkarainen sanoo.

Suomen pankkijärjestelmää Suomen Pankki kuvailee kannattavaksi ja vakavaraiseksi. Se on kuitenkin rakeenteellisesti haavoittuva keskittymisen ja ulkomaisen rahoitusriippuvuuden takia. Siksi mahdollisten pankkikriisien seuraukset voivat olla Suomessa poikkeuksellisen vakavia.

Suomessa toimivista suurista pankeista Danske Bank on tanskalainen ja Nordea ruotsalainen pankki.