Ylen kysely: Mitä virolaiset ajattelevat meistä – katso video

Ylen teettämä kysely kertoo, että suomalaiset ja virolaiset haluavat uutta potkua maiden väliseen yhteistyöhön. Matkailun, kulttuurivaihdon ja kaupankäynnin toivotaan lisääntyvän, mutta sotilaallinen puolustusyhteistyö jakaa suomalaisten ja virolaisten mielipiteet.

Ulkomaat
Turisti valokuvaa Tallinnassa.

Suomalaisten ja virolaisten mielestä tärkein yhteistyön muoto on kaupankäynnin lisääminen, kertoo Ylen teettämä kysely. Talousvaikeudet koettelevat molempia maita, joten suomalaiset ja virolaiset ilmeisesti toivovat, että kaupankäynnin kasvu synnyttäisi uusia työpaikkoja.

Suomalaisten mielestä toiseksi tärkein yhteistyön muoto on matkailu. Matkailu Viroon on jo nyt vilkasta, mutta suomalaiset uskovat sen kasvumahdollisuuksiin. Virossa matkailu koetaan kolmanneksi tärkeimmäksi yhteistyön muodoksi.

Sotilaallinen yhteistyö jakaa kansat

Virolaiset haluaisivat lisätä toiseksi eniten kulttuuriin ja taiteeseen liittyvää yhteistyötä.

Yhtä paljon virolaisten keskuudessa saa kannatusta teollisuuden investointien lisääminen.

Suomalaisten mielestä kulttuurin lisääminen on kolmanneksi tärkein yhteistyön muoto ja teollisuuden investointien lisääminen saa Suomessa neljänneksi eniten kannatusta.

Erot suomalaisten ja virolaisten välillä muuttuvat selvemmiksi, kun kyse on sotilaallisesta puolustusyhteistyötä.

Suomalaisista hieman yli 30 prosenttia haluaisi lisätä sotilaallista yhteistyötä sotilasliitto Natoon kuuluvan Viron kanssa, kun Virossa peräti 67 prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa sotilaallista puolustusyhteistyötä Suomen kanssa.

Yle teetti kyselyn Suomen ja Viron yhteistyön mahdollisuuksista samaan aikaan, kun Venäjä lisää sotilaallista läsnäoloaan Itämerellä ja Suomi tiivistää sotilaallista yhteistyötään muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen ja Viron yhteistyö.
Yle Uutisgrafiikka

Valtaosa suomalaisista ja virolaisista pitää toisistaan

Myös työvoiman liikkuminen maasta toiseen jakaa mielipiteitä. Virosta on tullut paljon ihmisiä työn perässä Suomeen ja virolaiset haluavat suuntauksen vain jatkuvan. Kyselyyn vastanneista virolaisista 74 prosenttia kannattaa työvoiman liikkumista maasta toiseen.

Ei suomalaisten juominen häiritse, sillä virolaisetkin juovat.

Helve kertoo verkkovideossa

Suomi puolestaan on vastaanottanut paljon virolaisia. Suomen ankeat talousnäkymät vaikuttanevat siihen, että suomalaiset suhtautuvat virolaisia varauksellisemmin työvoiman liikkuvuuden lisäämiseen.

Ylen kyselyyn vastanneista suomalaisista vain 45 prosenttia kannattaa työvoiman liikkumisen lisäämistä.

Suhtautuminen
Yle Uutisgrafiikka

Hyvä uutinen yhteistyön kehittämisen kannalta on se, että kansat suhtautuvat toisiinsa myönteisesti.

Suomalaiset ovat uteliaita, hyvässä mielessä.

Roman sanoo verkkovideossa

Kyselyyn vastanneista suomalaisista peräti yli 80 prosenttia suhtautuu melko tai erittäin lämpimästi virolaisiin. Virolaisten keskuudessa vastaava luku on hieman alhaisempi, 75 prosenttia. Molemmissa maissa vain kaksi prosenttia pitää naapuriaan epäilyttävänä.

Yle teetti kyselyn Taloustutkimuksella. Kysely tehtiin Suomessa ja Virossa puhelimitse toukokuun alkupuolella. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.