1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tekniikka

Maahantuojan mykkäkoulu – Näihin kysymyksiin VW-konsernin moottoriongelmista emme saa vastauksia

VW-konsernin automerkkien Audin, Seatin, Skodan sekä Volkswagenin ennen vuotta 2012 valmistetuissa TSI-moottoreissa tiedetään olevan vakavia vikoja. Automerkkien maahantuojat eivät kuitenkaan vastaa kysymyksiin ongelman laajuudesta. Yle julkaisee nyt osan kysymyksistä, joihin vastauksia ei ole saatu.

Tekniikka
VW TSI
Petteri Sopanen / Yle

Volkswagen-konsernin jo pitkään julkisuudessa olleet moottoriongelmat liittyvät jakoketjulla varustettuihin TSI-bensiinimoottoreihin. Ongelmat ovat liittyneet jakoketjun venymiseen sekä myös ketjunkiristimeen tai nokka-akselin säätimen toimintaan.

Pahimmillaan ongelmat ovat aiheuttaneet moottoreiden rikkoutumisen. Yle on saanut useita yhteydenottoja, joissa autojen omistajat kertovat jakoketjuongelmien aiheuttamista kalliista korjauksista.

Yle pyysi TSI-moottoreiden ongelmista haastattelua VW-konsernin automerkkien suomalaisedustajilta VV-Auto Groupilta sekä Helkama-Autolta. VV-Autolta haastattelu saatiin usean päivän viivellä, haastattelukysymyksiin ei kuitenkaan saatu vastauksia. Helkama-Autolta haastattelua ei saatu lukuisista yrityksistä huolimatta.

Skodaa maahantuova Helkama-Auto lähetti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen sähköpostiviestin, jonka sisältö oli viestissä ilmoitettu luottamukselliseksi. Viestissä olevien tietojen julkaiseminen vaatii Helkama-Autolta luvan. Lupaa ei saatu, sillä yhtiö ei sen jälkeen vastannut Ylen soittoihin tai sähköposteihin.

Luottamuksellisessa viestissä ei kuitenkaan ollut sellaista tietoa, joka olisi auttanut selvittämään moottoriongelmien laajuutta.

Olennaisin vastaamaton kysymys: Montako moottoria on jouduttu korjaamaan?

Audin, Seatin ja Volkswagenin maahantuoja VV-Auto Group kertoo viimeisimmässä tiedotteessaan, että ”kyseisillä moottoreilla varustettuja autoja on käytössä Suomessa lähes 50 000 kappaletta”.

Yle kysyi yhtiöltä, _montako moottoria näistä 50 000:sta on tähän saakka korjattu jakoketjuongelmien vuoksi? _

VV-Group vastasi kysymykseen puhelimitse; ”valtaosassa moottoreita ei ole eikä tule mitään ongelmia”.

Myös Skodan maahantuojaan otettiin aluksi yhteys puhelimitse. Haastattelua ei herunut, eikä puhelimeen sen jälkeen enää vastattu lukuisista yrityksistä huolimatta. Myöskään sähköposteihin ei vastattu.

Yle kysyi Helkama-Autolta sähköpostitse, monessako Suomen Skodassa ongelma on mahdollinen? Vastausta ei saatu. Yhtiö ei edes kerro, montako jakoketjulla varustettua TSI-moottorista Skodaa Suomessa on liikenteessä.

Kuka maksaa kalliit korjaukset?

VV-Auto kertoo tiedotteessaan, että ”Volkswagen-liikkeillä on käytössä huomattavat vastaantulot takuun jälkeisiin korjauskustannuksiin.”

Yle uutiset kysyi sähköpostilla, _kuinka monessa moottorissa tehdas/maahantuoja on maksanut koko korjauksen? _Puhelimessa yhtiö vastasi vastaantulon olevan merkittävän ja että maksaja ei ole maahantuoja, vaan jälleenmyyjä voi päättää vastaantulon suuruudesta.

Skodalta tähän, niin kuin ei muihinkaan kysymyksiin, saatu vastausta.

Autoalalla niukka tiedottaminen ongelmatapauksissa on yleistä. Varsinkin niistä tapauksista, joissa tehtaat eivät ole julistaneet takaisinkutsukampanjaa, tietoa pantataan lähinnä taloudellisista syistä.

Korjaukset tehtaan laskuun tulevat kalliiksi. Autokonsernit laskevat tarkasti, koska tiedottamattomuudesta aiheutuva haitta muuttuu suuremmaksi kuin avoimesta tiedottamisesta koituvat haitat.

Yleensä autokonsernit muuttavat tiedotustaktiikkaansa avoimemmaksi vasta, kun ongelmat alkavat näkyä merkin imagossa, myyntimäärissä tai kun viranomaiset puuttuvat peliin.

Jatkuva moottorikohu alkaa kiinnostaa myös viranomaisia

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi aikoo keskustella moottoriongelmista lähipäivinä automerkkien suomalaisedustajien VV-Auto Groupin ja Helkama-Auton kanssa.

Trafi ei toistaiseksi vaadi maahantuojilta virallista selvitystä, koska TSI-moottoreiden vioista ei ollut suoraa uhkaa liikenneturvallisuudelle. Vioista ei ole myöskään Suomessa julistettu autojen takaisinkutsukampanjaa.

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto seuraa kiinnostuneena VW-konsernin ongelmista tiedottamista. Kuluttajaviranomaisia kiinnostaa erityisesti, miten jälleenmyyjien virhevastuu toteutuu ongelmatapauksissa. KKV:n mukaan autojen omistajien ei kuuluisi maksaa kalliita korjauksia tapauksissa, jotka kuuluisivat virhevastuun piiriin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto muistuttaa, että sillä oikeus saada maahantuojilta tietoa. Toistaiseksi KKV odottaa kuitenkin ensin, millaisia mahdollisia toimenpiteitä Trafi tekee.

KKV:n lakiosasto aikoo kuitenkin varmuuden vuoksi tutustua kuluttaja-asiamiehen TSI-moottoriongelmista saamiin yhteydenottoihin. Tilanne saa jatkoa, jos paljastuu, että moottoriongelmaisia asiakkaita on laskutettu korjauksista, joita heidän ei kuuluisi maksaa.