Väitös: Isän ikä ja äidin alhainen koulutustaso vaarantavat lapsen mielenterveyden

Lapsen riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kasvaa, jos isä on hyvin nuori tai vanha tai jos äiti on käynyt vain peruskoulun. Myös asuinpaikka vaikuttaa.

tiede

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan esimerkiksi äidin heikko koulutustaso, isän ikä ja perheen asuinpaikka voivat kohottaa lapsen riskiä sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Lääketieteen lisensiaatti Roshan Chudalin väitöstutkimuksen mukaan pelkän peruskoulun käyneiden äitien jälkikasvulla on kohonnut riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kasvaa myös, jos isä on hyvin nuori tai vanha.

– Iäkkäämpien isien lasten kohonneen riskin syynä voi olla isien siittiöissä tapahtuvat uudet mutaatiot, joiden määrä kasvaa iän myötä. Isän ikään liittyvät riskitekijät ovat olennaisia erityisesti, koska useimmissa teollisuusmaissa vanhemmiksi tullaan yhä vanhempina, Chudal kommentoi Turun yliopiston tiedotteessa.

Idässä ja etelässä sairastutaan herkemmin

Tutkimuksen mukaan Itä- tai Etelä-Suomessa syntyneiden lasten riski sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön myöhemmällä iällä on suurempi kuin muualla Suomessa syntyneillä. Tutkimuksen mukaan tämä viittaa aluekohtaiseen vaihteluun sekä geneettisten- että ympäristötekijöiden kohdalla.

Lisäksi suunnitellulla keisarinleikkauksella syntyneillä lapsilla näyttää olevan korkeampi riski sairastua. Chudalin mukaan taustalla ovat todennäköisesti keisarileikkauksen valitsevien äitien geneettiset piirteet, kuten taipumus ahdistuneisuushäiriöihin, jotka periytyvät jälkikasvulle. Hänen mukaansa keisarinleikkaus itsessään tuskin on riskitekijä.

Chudal teki väitöstutkimuksena Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaineessa.

Chudalin väitös perustuu Finnish Prenatal Study of Bipolar Disorders -nimiseen tutkimukseen, jonka aineisto on kerätty useista kansallisista rekistereistä. Tutkimuksen kohteena olivat kaikki vuosien 1983–1998 välillä Suomessa syntyneet, joilla oli diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö vuoden 2008 loppuun mennessä.

– Jatkossa tutkimuksen tulisi pyrkiä tarkastelemaan perintötekijöiden, raskausajan ja muiden varhaisten ympäristötekijöiden yhteisvaikutusta psykiatristen sairauksien synnyssä, Chudal sanoo.