Isyyslaki uudistuu ensi vuonna – tarkoituksena helpottaa isyyden tunnustamista

Uuden lain myötä äiti ei voi enää vastustaa lapsen isän selvittämistä. Uudistuksen tavoitteena on edistää lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa.

Kotimaa
Raskaana oleva nainen nallen ja odotusoppaan kanssa.
Trond H. Trosdahl / Lehtikuva

Ensi vuoden alusta lähtien avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyyden voi tunnustaa äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, jos lapsen biologinen isyys on selvä. Muutos sisältyy uuteen isyyslakiin, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2016.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden lain tarkoitus on helpottaa isyyden tunnustamismenettelyä ja säästää varsinkin isien työaikaa. Perheiden ei tarvitse enää käydä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Avioliittoon perustuva niin kutsuttu isyysolettama säilyy ennallaan. Avioliittoon syntyvän lapsen isäksi todetaan jatkossakin lapsen äidin aviopuoliso.

Uuden lain voimaan tulon jälkeen äiti ei voi enää vastustaa lapsen isän selvittämistä. Uudistuksen tavoitteena on edistää lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suurin syy isyyslainsäädännön uudistamiseen ovat perherakenteissa tapahtuneet muutokset.

Nykyään joka kolmas lapsi syntyy avoliittoperheeseen. Biologinen isyys on useimmiten selvä näissä perheissä. STM:n arvion mukaan avoliitossa syntyneistä lapsista 70–80 prosenttia voitaisiin tunnustaa äitiysneuvolassa. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Isyyden tunnustamisen arvioidaan pidentävän neuvolakäyntiä noin puolella tunnilla, mikä kuntien on huomioitava neuvoloiden henkilöstömitoituksissa. Pitkällä aikavälillä uudesta käytännöstä voi olla kunnille taloudellista hyötyä, koska isyysnäytteitä ei tarvitse enää ottaa terveyskeskusten laboratorioissa lääkärin valvonnassa.