Ehdotus: Julkisen sektorin työntekijöiden eläkeiäksi 65 vuotta – Eläke sidottaisiin myöhemmin elinajanodotteeseen

Kolmikantaiset eläkeneuvottelut päättyivät ehdotukseen, jonka mukaan osa-aikaeläke lakkautettaisiin julkisella sektorilla. Myös noin 10 000 sotilaan eläkeikä nousisi. Uusi eläkeikä koskisi vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Jos asia etenee suunnitelmien mukaan, uudistus tulee voimaan vuonna 2017.

Kotimaa
Sairaalatyöntekijä kävelee käytävällä.
Kalevi Rytkölä / Yle

Julkisen sektorin alin vanhuuseläkeikä on tarkoitus nostaa nykyisestä 63 vuodesta. Muutos koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Kuntien, valtion, kirkon ja Kelan työntekijöitä koskevat eläkeneuvottelut päättyivät tänään. Neuvotteluja johtanut sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa julkisen alan eläkeuudistuksen noudattelevan aiemmin sovittua yksityisten alojen eläkeuudistusta.

Eläkeikä nousisi asteittain kolme kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohden, kunnes saavutetaan 65 vuotta. Ministeriön mukaan 1962 syntyneet olisivat ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikä olisi 65 vuotta.

Kun 65 vuoden eläkeikä tavoitetaan, suunnitelmissa on sitoa eläkeiän alaraja elinajanodotteeseen. Koska ihmiset elävät entistä vanhemmiksi, tavoitteena on, että työtä tehtäisiin entistä vanhempina. Eläkeikää nostettaisiin korkeintaan kahdella kuukaudella vuodessa. Vuonna 1965 syntyneet olisivat ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikään tällainen tarkistus tehtäisiin.

Ammatilliset eläkeiät nousisivat

Vuoteen 1989 julkisilla aloilla oli käytössä ammattikohtaisia eläkeikiä lähinnä hoito- ja opetustyössä sekä pelastus- ja turvallisuusalalla. Aiempien uudistusten myötä työntekijät saivat valita siirtyvänsä yleiseen eläkeikään tai säilyttävänsä alemman ammattillisen eläkeiän. Nyt eläkeuudistus nostaisi myös alemman iän valinneiden, vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikää. Ministeriön mukaan muutos koskee 8 500 ihmistä, työntekijäjärjestöjen mukaan 10 500:aa.

Palkansaajajärjestöt painottavat tiedotteessaan, että eläkeiän nostolla saatava säästö olisi mitätön. Järjestöt eivät hyväksy ehdotusta nostaa ammatillisia eläkeikiä kolmella kuukaudella vuodessa vuodesta 2018 lähtien.

Myös sotilaiden 55 vuoden eläkeikää on tarkoitus nostaa. STM:n mukaan sotilaiden eläkeikä nousisi korkeintaan kahdella vuodella. Muutos koskisi 10 000 sotilasta. Palkansaajajärjestöt muotoilevat, että muutoksilla murretaan puolustusratkaisun perusteet.

Karttumaprosenteista luovuttaisiin

Kaikille julkisen alan työntekijöille karttuisi eläkettä tulevaisuudessa 1,5 prosenttia palkasta. Nykyisistä ikään sidotuista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Tämä ei kuitenkaan koskisi 53–62-vuotiaita. Heille eläkettä kertyisi 1,7 prosenttia palkasta vuoden 2025 loppuun.

Ministeriön mukaan osa-aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin. Se korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. 63 vuotta täyttänyt voisi jäädä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, jos hän on työskennellyt vähintään 38 vuotta rasittavassa ja kuluttavassa työssä.

Kuntien, valtion, luterilaisen kirkon ja Kelan neljä eläkelakia yhdistettäisiin. Tarkoitus on luoda yksi julkisten alojen eläkelaki. Eläketurvan toimeenpanosta huolehtisi edelleen Keva. Valtio ja kunnat ovat yli puolen miljoonan suomalaisen työnantajia.

Työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen esitykset annetaan eduskunnan käsittelyyn loppukesällä. Uudistus tulisi voimaan 2017.