Helsinkiläisvanhemmat vaativat pääsyä koulupäätösten tekoon – "Verkkokurssit eivät korvaa opettajaa"

Jatkuvat leikkaukset ja luokkakokojen kasvattaminen ovat suivaannuttaneet lasten vanhemmat ja opettajat Helsingissä. Vanhemmat ja opettajat osoittavat maanantaina alkuillasta mieltään, jotta opetuksen taso säilyisi.

Kotimaa
Koululuokan seinällä venetaulu ja aakkostaulu
Yle

Helsinkiläisopettajat ja -vanhemmat osoittavat maaanantaina mieltään koulusäästöjä vastaan. Kello 16.30 alkaneella mielenilmauksella opettajat ja vanhemmat muistuttavat edellisen laman vaikutuksista lapsiin.

Leikkausten kohteeksi joutuneet lama-ajan koululaiset ovat työllistyneet muita huonommin ja heidän ansiotasonsakin on jäänyt muita alhaisemmaksi.

– Meiltä on leikattu jo niin paljon, ettei enää ole muita vaihtoehtoja kuin kasvattaa ryhmäkokoja ja se puolestaan johtaa oppilaiden eriarvoistumiseen, sanoo Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Saavalainen.

Lukioita kuritettu eniten

Opettajien ja vanhempien mukaan koulujen resursseja on leikattu Helsingissä jo aiemmin merkittävästi ja leikkaukset näyttävät jatkuvan myös ensi vuonna.

– Lukioilta on leikattu voimavaroja paljon enemmän kuin peruskoulun puolelta. Kontaktiopetus, siis opettajan läsnäolo luokassa, on korvattu verkkokursseilla. Mutta verkkokurssit eivät voi olla mikään säästöautomaatti, huomauttaa Saavalainen.

Lapset eriarvoiseen asemaan

Vanhemmat ja opettajat kantavat mielenosoituksessaan huolta laadukkaasta ja turvallisesta opetuksesta, mitä säästöt ja leikkaukset eivät tue.

– Opettajat ovat paikanneet säästöjä ja venyneet jatkuvasti, mutta jossain vaiheessa seinä tulee vastaan, kuvaa Saavalainen.

Hänen mukaansa suuret opetusryhmät estävät yksilöllisen opetuksen eikä erityistä tukea voi tarjota sitä tarvitseville.

Syksyllä 2016 tulee voimaan uusi opetussuunnitelma. Se tuo koodauksen ja näppäintaidot osaksi kouluopetusta.

– Nämä ovat hienoja ja nykyaikaisia tavoitteita, mutta niiden opetukseen tarvitaan riittävästi laitteita, ohjelmistoja ja opettajien täydennyskoulutusta, laskee Saavalainen.

Vanhemmat vaativat pääsyä päätöksentekoon

Helsinkiläisvanhemmat haluavat myös pysyvän edustuksen kouluverkkoa koskevaan päätöksentekoon.

Vanhempien mielestä heitä kuullaan nyt lähinnä vain lain kirjaimen täyttämiseksi ja muodon vuoksi.

Vanhempainyhdistyksissä pelätään, että tätä menoa koulut jakautuvat Helsingissä hyviin ja huonoihin, sanoo Marika Mantere Pukinmäen peruskoulun vanhempainyhdistyksestä.

– Nyt kun on vielä sellainen taloudellinen tilanne, että perheissä on paljon vaikeuksia, niin tämä ei ole se sauma, jossa kannattaa säästää. Nyt tulisi pikemminkin erityisesti panostaa siihen, että sillä vaikkakin pienellä, mutta huonommin pärjäävällä osalla olisi asiat paremmin tulevaisuudessa.