Hakkuiden vähentäminen ja lehtipuiden suosiminen vähentävät ilmaston lämpenemistä

Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmasto lämpenee, jos metsiä hakataan nykyistä enemmän. Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistutkimuksen mukaan lisääntyvät metsävarat puolestaan viilentävät ilmastoa.

Kotimaa
Männikössä hakattu metsää
YLE / Raine Martikainen
Tutkija Tuomo Kalliokoski

Tutkimus toteutettiin Etelä-Suomessa, mutta siinä on käytetty yleisiä malleja, joten tuloksia voidaan pitää myös Lapin kannalta merkittävinä. Tutkimuksessa verrattiin metsien ilmastonvaikutuksia erilaisilla hakkuumäärillä.

Puun käyttö energiaksi ei ole se paras vaihtoehto

Tuomo Kalliokoski

Laskelmat tehtiin nykyilmastolle ja oletetulle vuoden 2050 lämmenneelle ilmastolle. Tutkimuksessa selvisi, että pelkkä hiilen sitoutuminen metriin tai maahan ei riitä osoittamaan sitä kuinka ilmastolle käy hakkuumäärän muuttuessa.

- Meidän täytyy katsoa myös metsien ja ilmaston muita yhteyksiä. Nimenomaan sitä miten metsä muuttaa valon heijastumista avaruuteen sekä miten metsät tuottaa haihtuvia hiiliyhdisteitä. Miten ne vaikuttavat aerosoleihin elikkä ilmakehän pienhiukkasten muodostumiseen, kertoo Helsingin yliopiston tutkija Tuomo

Puun käyttö energiaksi heikentää tilannetta

Karkeasti kuitenkin voidaan tulkita, että nykyisellä hakkuumäärällä Suomen metsät lisääntyvät ja metsillä on ilmastoa viilentävä vaikutus. Toisaalta hakkuiden lisääminen yli kasvun luonnollisesti heikentää tilannetta.

Hakkuita voidaan kuitenkin nostaa vastaamaan vuotuista kasvua ennen kuin sillä on ilmastoa lämmittävä vaikutus, mikäli huomioidaan puun käytön välilliset vaikutukset ilmastoon.

Puun käytöllä on myös merkittävä vaikutus.

- Puu pitäisi käyttää pitkäkestoisiin kohteisiin eli tarkoitan lähinnä rakennuksiin, semmoisiin missä se puu säilyy pitkiä aikoja ennen kuin se vapautuu takaisin ilmakehään. Puun käyttö energiaksi ei ole se paras vaihtoehto, huomauttaa tutkija Tuomo Kalliokoski.

Lehtipuu mäntyä parempi ilmastonmuutoksen kannalta

Tuomo Kalliokosken mukaan tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa pitäisi suosia muita kuin havupuita.

Rauduskoivun kasvattaminen on todellinen vaihtoehto

Tuomo Kalliokoski

- Kun katsoo kokonaisuutta eli muistaa ne albiinit ja aerosolit, niin tässä tutkimuksessa tulos oli sellainen, että varsinkin tulevassa ilmastossa, lehtipuut vaikuttavat enemmän aerosolituotantoon jolloin niillä on suurempi viilentävä vaikutus kuin havupuilla.

- Tämän perusteella metsien hoitoa pitäisi ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta siirtää kohti sekämetsiä kuin nykyisellään. Nyt rehevimmillä paikoilla käytetään kuusta ja siellä minä näkisin, että rauduskoivun kasvattaminen on todellinen vaihtoehto. Nykyiset metsänhoitosuositukset ja ymmärrys antavat siihen ihan hyvät työkalut, lisää tutkija Tuomo Kalliokoski.

Metsien käytön muutoksilla ei ratkaista ongelmaa

Kalliokoski kuitenkin muistuttaa, että on selvä, että ilmaston lämpenemistä ei torjuta metsien käytön muutoksilla, se vaatii laajempia toimia.

- Ainoa tapa oikeasti on se, että me kaikki ihmiset vähennämme kulutusta ja laskemme elintasoamme. Elikkä olemme valmiita tinkimään omasta hyvinvoinnista sen eteen, että saamme pysäytettyä tämän globaalin ongelman, muistuttaa Tuomo Kalliokoski.