Arktisen alueen vanhat saasteet vähentyneet – uusia uhkia näkyvissä

Arktisen alueen saasteet ovat vähentyneet. Arktisen Neuvoston seurantaohjelman AMAP:in mukaan vaaralliset ympäristömyrkyt DDT ja PCB ja raskasmetallit kuten elohopea ovat vähentyneet rajoitusten vuoksi. Uutta huolta aiheuttaa vuosittain satojen uusien kemikaalien tulo markkinoille ilman että niiden haittavaikutuksia ihmiselle tiedetään.

luonto
Jäämeri Hammerfestissa
Jäämerta Pohjois-Norjassa Hammerfestin lähellä huhtikuussa 2015.Tapani Leisti / Yle

Maapallon pohjoisimmat alueet ovat planeetan puhtaimmasta päästä, todetaan Arktisen neuvoston Arktisen ympäristön seuranta- ja arviointiohjelma AMAP:n uusimmassa saasteraportissa (siirryt toiseen palveluun). Tietoja raportista julkaistiin viime huhtikuussa Kanadassa Arktisen Neuvoston kokouksessa.

Pahimmat ympäristömyrkyt eli POP-yhdisteet ovat vähentyneet arktisessa luonnossa ja alueen asukkaiden veressä viimeksi kuluneiden 20–30 vuoden aikana. Näitä myrkyistä DDT:n ja PCB:n määrät ovat vähenneet merkittävästi. Vähentyminen on seurausta kansainvälisistä sopimuksista, joilla myrkkyjen käyttöä on kielletty tai rajoitettu.

Myös 1950- ja 1960-luvun ilmakehän ydinkokeista peräisin oleva radioaktiivisuus on vähentynyt parin viime vuosikymmenen mittauksissa

Ydinsaasteet yhä riski

Joissakin hot spot -kohteissa esimerkiksi Venäjällä ympäristömyrkkyjen määrä on yhä korkea. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat romutetut sähkömuuntajat, joissa on POP-myrkkyjä.

Myös Venäjän alueella Jäämereen uponneet ydinsukellusveneet ja mereen upotetut ydinjätteet ja ydinjäte Kuolan niemimaalla ovat yhä ympäristöriski Arktiselle alueelle. Kansainvälisellä yhteistyöllä Venäjän kanssa joitakin säteilykohteita on saatu myös siivottua.

AMAP:in raportissa Arktisen alueen uhkina todetaan myös vanhat ja uudet ydinvoimalat sekä fossiilisten polttoaineiden öljyn- ja kaasun etsintä ja tuotanto yhä pohjoisemmilta alueilta.

Uudet kemikaalit jatkuva huolenaihe

Uutta huolta aiheuttavat uudet kemikaalit, sanoo Arktisen ympäristön seuranta- ja arviointiohjelman Suomen edustaja, tutkimusprofessori Arja Rautio Oulun yliopistosta.

– Nämä vanhat ympäristökemikaalit, joista hyvin monet niistä 20-30 vuotta sitten kielletty, niiden määrät ovat laskussa.

Kun vanhat myrkyt DDT ja PCB vähenevät, niin markkinoille vyörytetään uusia vaikutuksiltaan tuntemattomia kemikaaleja.

– Koko ajan tulee uusia kemikaaleja, uusia useita satoja vuodessa ja niillä on se samanlainen ominaisuus osalla niistä, että ne joko hyppivät, lentävät tai kulkevat virtojen myötä pohjoista kohti eli tavallaan arktisuus on hyvin niin kuin semmoisessa globaalissa kentässä ja muuttuvassa tilassa tälläkin hetkellä, sanoo professori Arja Rautio.

EU:n alueella arvioidaan markkinoille tulevan 300 uutta kemikaalia vuodessa. Niitä ovat muun muassa turvallisuutta lisäävät palonestokemikaalit elektronisissa laitteissa kodeissa, autoissa, työpaikalla. Joitakin on kielletty haittojen havaitsemisen myötä, mutta uusia tulee markkinoille eikä niiden pitkäaikaisvaikutuksista ympäristössä ja ihmisessä aina tiedetä.

Lapin saasteista kohta uutta tietoa

Raution mukaan Suomen Lapin ympäristömyrkyistä, raskasmetalleista ja radioaktiivisuudesta on viimeksi tehty kattava tutkimus kasveista, eläimistä ja ihmisistä viimeksi vuonna 1997. Silloin lääkäri ja äsken tohtoriksi väitellyt Leena Soininen keräsi verinäytteitä raskaana olevilta naisilta ja ruoka-aineista. Nyt on samanlainen tutkimus Inarin alueelta meneillään.

– Olemme keränneet marjoja, sieniä, kaloja, lintuja sitten myös näytteitä hirvistä ja poroista ja myös ihmisnäytteitä, seeruminäytteitä raskaana olevista naisista.

Raution mukaan näytteiden avulla pyritään vertailtavaa tietoa vuonna 1997 tehtyyn tutkimukseen.

– Oletuksena on, että Suomessa pitoisuudet ovat matalia näitten ympäristökemikaalien suhteen, mutta kuitenkin tieto missä tällä hetkellä ollaan, on todella tärkeä.

Oulun yliopiston Thule Instituutin ja Norjan ja Venäjän tutkimuslaitosten yhteinen tutkimus Suomen Inarin ja naapurimaiden lähiseutujen kasveihin, eläimiin ja ihmisiin kertyneistä saasteista valmistuu tämän vuoden aikana.