Tekninen lautakunta muuttaisi Valionrannan-Koskipuiston yleiskaavaa

Rovaniemen tekninen lautakunta tekee lausunnossaan useita huomautuksia Valionrannan-Koskipuiston osayleiskaavaan.

Yleiskaava
Koskipuiston Valionrannan kaava
Kaavamerkinnät alhaalta lukien: VU/RL= urheilu- ja virkistyspalvelujen alue/leirintäalue. VU= urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, LP= yleinen pysäköintialue. RU= uimaranta-alue. AP= pientalovaltainen asuinalue. P= palvelujen ja hallinnon alue. C-2=keskustatoimintojen alue (hotelli). AK= asuinkerrostalojen alue.Rovaniemen kaupunki

Lautakunta huomauttaa, että rantaan suunniteltu moottorikelkkareitti/ulkoilureitti on liian kapea ja ulkoilureitti pitäisi sijoittaa leirintäalueen kohdalla Jäämerentien varteen.

Talviaktiviiteettipuistoa ei lautakunnan mielestä tarvita, koska Koskipuistossa voi jo nyt toteuttaa erilaisia tapahtumia ja sinne on myönnetty lupia eri käyttöä varten. Lumirakentamiseen ei kaupungilla ole lautakunnan mielestä varaa ja yksityiset tahot eivät ole nähneet toimintaa kannattavaksi.

Lautakunnan mukaan olisi myös syytä harkita uimarannan ja eri aktiviiteettien vaatimien sosiaalitilojen toteuttamista yhdessä leirintäalueen yrittäjän kanssa. Uimaranta-alueelle pitäisi lautakunnan mielestä antaa tarkemmat määräykset rakentamisesta.

Lautakunta huomauttaa, että kaupunginhallitus poisti kaavaehdotuksesta alueelle esitetyn virkistysuimalan ja talviuintikeskuksen, mutta ympäröivällä virkistys/ulkoilualueelle voitaisiin sijoittaa uimarantaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

Skeittipuiston osalta lautakunta on huolissaan, että se voi tuottaa ympäristöhäiriötä asutukselle, jos tenniskenttien alueelle rakennetaan pientaloja.