Huippuarkkitehdin suunnitteleman Kaurialan koulun purkukiista oikeuteen

Hämeen ELY-keskuksen mukaan Kaurialan koulua ei saa purkaa. ELY-keskus valittaakin Hämeenlinnan toimista hallinto-oikeuteen. 1960-luvun alussa valmistunut, arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema koulu sopisi kunnostettuna myös koulukäyttöön.

Kuva: Kari Mustonen / Yle

Hämeen ELY-keskus ei hyväksy kaupungin suunnitelmaa purkaa rakennushistoriallisesti arvokas ja kunnostettavissa oleva koulurakennus.

ELY-keskus valittaakin Hämeenlinnan rakennusvalvonnan myöntämästä koulun purkuluvasta hallinto-oikeuteen, kertoo Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Tommi Muilu.

– Kaupungin tekemälle purkamisluvalle ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä edellytyksiä. Tästä syystä olemme päätyneet valittamaan päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hämeen ELY-keskus on selvittänyt Kaurialan koulun tilannetta yhdessä Museoviraston kanssa. Kevättalvella 2015 molemmat valtion viranomaiset antoivat Hämeenlinnan kaupungille lausunnot, joissa paheksuttiin koulun purkuhanketta.

Hämeenlinnan kaupunki puolestaan haluaa purkaa 500 henkilön koulun, koska koulun sisäilma todettiin vuonna 2014 huonoksi. Koulussa jouduttiin sulkemaan tiloja ongelmien takia. Hämeenlinnan kaupunki laski samalla, että uuden koulun rakentaminen tulisi korjausta halvemmaksi.

Huono kunto ei ole riittävä purkuperuste

Hämeen ELY-keskuksen mukaan Hämeenlinnan kaupunki on hoitanut rakennusta huonosti. Rakennuksen päästäminen huonoon kuntoon ei ole kuitenkaan riittävä purkuperuste, sanoo Muilu.

– Kuntotutkimuksen mukaan rakennus on korjattavissa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tulisi purkaa vaan ne tulee korjata.

– On esitetty myös, että se ei soveltuisi opetuskäyttöön tämän päivän mittapuiden mukaan. Olemme käyneet koululla ja keskustelleet opettajien kanssa. Heillä on selkeä käsitys siitä, että kunhan tilat vain laitetaan kuntoon, mitään estettä niiden käyttämisestä opetuksessa ei ole. Opettajien mielestä tilat soveltuvat siihen oikein hyvin, kertoo Muilu.

Myös Yle Hämeen koulun pihalla toukokuun lopussa tapaamat oppilaat ja koulun välituntivalvoja pitävät purkamista huonona asiana ja toivovat koulun perusteellista korjausta.

"Valittaminen on pitkä ja hidas tie"

Hämeenlinnassa on epäilty, että koulu ei olisi varsinaisesti Viljo Revellin tuotantoa. ELY-keskus kuitenkin kumoaa hämeenlinnalaisten epäilyt ja korostaa, että Arkkitehtuurimuseossa on tallessa koulun suunnitelmat, jotka osoittavat kiistattomasti, että koulu on kansainvälisesti tunnetun Revellin teos.

ELY-keskuksen mukaan koulu voitaisiin helpommin suojella muuttamalla koulualueen asemakaavaa suojelun mahdollistavaksi. Muilun mukaan valituksen tekeminen on harvinaista ja valitettavaa.

– Lähtökohtaisesti kaupungin pitäisi hoitaa tällaiset asiat omassa kaavoitusprosessissaan. Valittaminen ei ole kenenkään etu, vaan se on pitkä ja hidas tie.

– Kaupunki on perustellut purkamista muun muassa sillä, että koulua ei ole suojeltu rakennuskaavalla. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyseisen alueen asemakaava on vuodelta 1981. Rakennusten suojelusta tullut ensimmäinen laki on tullut voimaan vasta vuonna 1985. Rakennuksen suojelua ei ole voitu siis ratkaista asemakaavalla, muistuttaa Muilu.

Hämeen Ely-keskuksen mukaan Hämeenlinnassa ei ole kiinnitetty huomiota moderneihin kaupunkirakennuksiin ja niiden suojelutarpeisiin. Kaurialan koulu on valmistunut osin jo 1959 ja se on ajalleen tärkeä muistomerkki silloin tapahtuneesta koulureformista kansalaiskoulun synnystä.

ELY-keskuksen valitus aiheuttaa sen että Hämeenlinna ei pääse purkamaan Kaurialan koulua. Kaurialan koulun oppilaat ja opettajat puolestaan siirtyvät kevään jälkeen evakkoon koulun sisäilmaongelmien takia. Väistötila Kaurialan koululle on löydetty Myllymäestä Hamkin opettajakorkeakoululta vapautuvista tiloista toistaiseksi.