Rakentamis- ja ympäristöasioiden valitukset KHO:een vain luvan kanssa

Hallitusohjelmassa esitetään, että kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa vaaditaan jatkossa lupa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittamiseen. Tämä vähentänee valittamista KHO:een ja esimerkiksi Helsingissä on toivottu valittamismenettelyyn jonkinlaista muutosta.

Kotimaa
Rakennustyömaa.
Kalevi Rytkölä / Yle

Valitusluvan saamiselle KHO:een on tulossa kaiken lisäksi sitova määräaika. Maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitustapauksissa puolestaan korotetaan oikeudenkäyntimaksuja.

Kaavoitusasioiden osalta selvitetään siirtymistä kunnallisvalituksista hallintovalituksiin.

Hallitusohjelmassa puhutaan ajoittain kuin Helsingin päättäjien suulla.

Siinä esitetään muun muassa, että rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista ja täydennysrakentamista sujuvoitetaan ottamalla käyttöön kevennetty kaavamenettely.

Toimistoja ja liiketiloja asunnoiksi

Tavoitteena on myös edistää rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi.

Kuntien tulee hallitusohjelman mukaan kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edistää tehokasta kilpailua asuntorakentamisessa.

Tontteja pitää kaavoittaa riittävästi erilaisille rakennustyypeille; pien-, rivitalo-, kerros- ja pienkerrostaloille.

Pk-seudulle sopimus

Hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat solmiivat sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä.

Samalla sovitaan yhteistyöstä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa sekä eriarvoistumisen ehkäisyssä.

Liikennehankkeiden ehtona on tontti- ja asuntotuotannon olennainen lisääminen "kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien keskinäisessä yhteistyössä."

Hiilen käytöstä luovutaan

Hallitusohjelman ympäristötavoitteet liippaavat muun muassa Helsinkiä, jossa pohditaan Hanasaaren voimalan tulevaisuutta.

Ohjelman mukaan hiilen käytöstä energiantuotannossa luovutaan ja tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeeseen puolitetaan 2020-luvulla.

Julkista sektoria kannustetaan hiilineutraaleihin ratkaisuihin ja tuontiöljyn korvaamiseen lämmityksessä päästöttömillä vaihtoehdoilla.