Talvivaaran ympäristökäräjille erityinen istuntosali – oikeus menee myös käymään kaivosalueella

Talvivaaran ympäristörikosasian käsittely alkaa Kainuun käräjäoikeudessa elokuun alussa. Jotta kaikki mahtuisivat paikalle, istutaan pääkäsittelyn alkuvaihe Kajaanin lakkautetun opettajainkoulutuslaitoksen tiloissa eli seminaarin päärakennuksessa.

Kotimaa
Kajaanin Seminaarin päärakennus
Yle

Talvivaaran ympäristörikosasian oikeudenkäynti alkaa Kainuun käräjäoikeudessa 4.8.2015. Oikeus siirtyy Kajaanin oikeus- ja poliisitalolta suurempiin tiloihin, jotta kaikki kiinnostuneet mahtuvat paikalle.

– Käräjäoikeuden istuntosali on sen verran pieni, että se voisi ruuhkautua. Varaudumme erityisesti median runsaaseen kiinnostukseen, sanoo Talvivaara-käräjien tuleva puheenjohtaja, käräjätuomari Jyrki Määttä.

Kajaanin seminaarilla istutaan pääkäsittelyn alkuvaihe, eli siellä kuullaan osapuolten alkulausunnot. Siihen arvioidaan kuluvan muutamia päiviä.

– Todisteluja siirrytään kuulemaan Kainuun käräjäoikeuden istuntotiloihin. Silloin voi olettaa, että median alkukiinnostus on jo laantunut.

Pääkäsittelyn ennakoidaan kestävän noin kaksi kuukautta. Sen aikana toimitetaan myös katselmus eli tuomarit, syyttäjät ja vastaajien edustajat menevät käymään kaivosalueella.

Syytettyjen penkillä neljä talvivaaralaista

Talvivaaran ympäristörikosasiassa syytteessä törkeästä ympäristön turmelemisesta ovat Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, entinen kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari sekä osastopäällikkö Ville Heikkinen. Lisäksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle vaaditaan yhteisösakkoa lain salliman maksimin verran eli 850 000 euroa.

Samassa pääkäsittelyssä käsitellään Pekka Perän helmikuussa 2015 saama syyte ympäristörikoksesta.

Vastaajat ovat kiistäneet syytteet.