Hoidosta maksettava entistä enemmän

Hallitusohjelmassa haetaan säästöjä myös sosiaali- ja terveyspalveluista. Kansalaiselle säästötalkoot näkyvät etenkin nousevina palvelumaksuina.

politiikka
Vanhus ovella
Yle

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotipalveluista sekä muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja korotetaan. Säästöä arvioidaan kertyvän 150 miljoonaa euroa vuodessa, jo ensi vuoden alusta lähtien. Hallitus aloittaa myös valmistelun asiakasmaksujen yhtenäistämiseksi valtakunnallisesti.

Laitoksissa olevia vanhuksia saatetaan vastaisuudessa hoitaa yhä vähemmällä väellä. Hallitus ehdottaa, että tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön vähimmäismäärä olisi 0,4-0,5 hoitajaa vanhusta kohden nykyisen 0,5:n sijaan. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa suositus säilyisi 0,6-0,7 hoitajassa asiakasta kohden. Näillä toimilla säästettäisiin 25 - 70 miljoonaa euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta yritetään saada säästöjä myös muun muassa palvelusuunnitelman laadintavelvollisuuden vähentämisellä sekä alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamisella. Kunnille säädetään velvoite ohjata tiettyjä vaativia leikkauksia (mm. tekonivel-, aivo-, sydän-, kaihi-ja syöpäleikkauksia) sellaisille terveydenhuollon yksiköille, jotka täyttävät tietyt osaamista tukevat vähimmäiskriteerit.