Hallitus haluaa ARA-asuntoihin tulorajat

Hallitusohjelmassa ehdotetaan valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin tulorajoja. Asukkaan tulot tarkistettaisiin asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein.

politiikka
Lapsi keinuu espoolaisen vuokratalon pihalla.
Yle

Hallitus haluaa valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin tulorajat. Näin hallitus toivoo, että tuetut vuokra-asunnot päätyisivät niitä tarvitseville.

Tällä hetkellä valtion tuella rakennettuihin ARA-asuntoihin valitaan asukkaat asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella, mutta virallisia tulorajoja ei ole. Tuloja ei myöskään yleensä tarkisteta asumisaikana. Esimerkiksi monet kuntien vuokra-asunnot on rakennettu valtion tuella.

Hallitusohjelmassa ehdotetaan, että asukkaan tulot tarkistetaan ARA-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että asukasvalinnasta voidaan poiketa, jos asukaskilpailua yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa ei ole.

Asuntotuotantoa halutaan nopeuttaa

Hallitus pyrkii helpottamaan erityisesti pääkaupunkiseudun asuntopulaa luopumalla valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta uuden tuotannon osalta. Nyt valtion tuella asuntoja ovat voineet rakentaa ainoastaan yleishyödylliset toimijat. Myös joitain muita ARA-tuotannon ehtoja kevennetään.

Jatkossakin valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteuttavien infrahankkeiden, kuten esimerkiksi liikenneinvestointien ehtona tontti- ja asuntotuotannon lisäämistä. Lisäksi asuntorakentamista pyritään nopeuttamaan muun muassa muuttamalla valitusmenettelyä.

Keskustavetoinen hallitus haluaa myös helpottaa haja-asutusalueiden rakentamista ja luopua maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä.