1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kari Nenonen: Kunnat historiallisen muutoksen edessä

Vantaan kaupunginjohtajan Kari Nenosen mukaan hallitusohjelman toteutuminen tietäisi kuntien aseman muuttumista hyvin radikaalisti.

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen Kuva: Yle

Nenonen perustelee näkemystään ensinnäkin sote-ratkaisulla. Hallitusohjelman mukaan palvelut järjestetään 19 alueella, joille valitaan vaaleilla valtuusto.

Ohjelmaan on lisäksi kirjattu vaikeaselkoinen linjaus, joka saattaa Nenosen mukaan merkitä myös ammatillisen koulutuksen järjestämisvastuun siirtymistä kunnilta pois.

– Se tarkoittaisi sitä, että noin puolet kuntien toiminnasta lähtisi pois. Jos hallitusohjelma tässä muodossa toteutuu, sillä muutetaan kunnan asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa niin vahvasti, että voidaan puhua historiallisesta muutoksesta.

Paikallinen demokratia vähenee

Kuntien tehtäviksi jäisivät lähinnä kehittämis- ja toimintaedellytysten luomistehtävät, maapolitiikkaan ja asumiseen liittyvät tehtävät sekä kuntaidentiteetin vaaliminen.

Kaikki eivät Nenosen mukaan ehkä huomaa mitä nyt ollaan tekemässä.

– Paikallisen demokratian rooli selvästi vähenee ja tällaisen alueellisen demokratian rooli nyt vahvistuu.

Sinänsä Kari Nenonen pitää sote-linjausta hyvänä. Se tuntuu hänestä ainoalta vaihtoehdolta, jos asiassa halutaan edetä nopeasti.

Etuuksien leikkaukset tuntuvat Vantaalla

Hallitusohjelmassa leikataan monia etuuksia ja korotetaan omavastuuosuuksia. Nenonen arvelee, että tämä tulee näkymään välillisesti Vantaan kaltaisen kaupungin taloudessa.

– Voi olettaa, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja perheiden avun tarve kunnan harkinnanvaraista toimeentulotukea kohtaan kasvaa. Se riski kyllä tuohon ohjelmaan sisältyy.

Hallitusohjelma lupaa, että kunnille ei säädetä tällä hallituskaudella yhtään uusia tehtäviä eikä valtionosuuksia leikata (ellei kunnilta poisteta tehtäviä). Nenonen toivoo, että lupaus myös toteutuu.

Nenonen lukee ohjelmaa niin, että se ei ainakaan lisää paineita kuntarakenteiden muuttumiseen. Kuntaliitokset ovat vapaaehtoisia.

Laki "vapaisiin käsiin"

Hallitusohjelmassa esitetään myös säädettäväksi laki, jonka mukaan kunnat voivat vapaasti päättää miten ne järjestävät jotkin palvelut. Ne ovat muun muassa kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluja.

– Niitä ei lainsäädäntö tälläkään hetkellä ohjaa kovin vahvasti. Lähinnä on ohjattu niiden investointihankkeita valtionosuuksin, Nenonen sanoo.

Nähtäväksi jää mitä tämä vapaus tarkoittaa, mutta jäljelle jäävillä tehtävillä ei Nenosen arvion mukaan ole kunnille taloudellista merkitystä.

Metropolialue vähälle huomiolle

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelästä hallitusohjelma vastaa aika lailla odotuksia. Hän kiinnittää sote-linjauksessa huomiota Uudenmaan 1,6 miljoonan väestöpohjaan.

– Lähipalvelujen järjestäminen yhden tuottajan toimesta koko Uudellamaalla ei ole järkevää, vaan se lisää menoja.

Mäkelästä kaupungin johtamisen kannalta hallitusohjelma tarjoaa myös paljon hyvää.

– Se antaa mahdollisuuksia oman suorituksen ja tuottavuuden parantamiseen, purkaa normeja ja liiallista sääntelyä. Edelliseen hallitukseen verrattuna huomio on nyt palveluissa ja tuloksissa, ei hallinnossa.

Mäkelän mielestä metropolialue on saanut turhan vähän huomiiota.

- Kun Suomi kilpailee kansainvälisistä osaamisintensiivisistä yrityksistä ja työpaikoista, metropolialueen merkitys korostuu. Sitä tulee edistää sopimusperusteisesti valtion, kuntien, yritysten ja yliopistojen yhteistyöllä.

Asuntorakentamiseen hallitusohjelmaan sisältyy Mäkelän mielestä "ihan hyviä ehdotuksia".