Tutkijat löysivät mahdollisesti uuden lajin ihmisen sukupuuhun

Tutkijat sanovat löytäneensä uuden ihmisen sukupuuhun kuuluvan lajin fossiileita Etiopiasta. Nyt löydetty laji eli samaan aikaan kuin toinen Australopithecus-suvun laji, mitä tutkijat eivät aiemmin ole pitäneet mahdollisena. Yhdestä tai useammasta Australopithecus-suvun lajista kehittyivät myöhemmin Homo-suvun lajit, joihin ihminenkin kuuluu.

Tutkijoiden mukaan nyt löydetyt fossiilit eroavat piirteiltään tarpeeksi aikaisemmista, jotta niiden voidaan katsoa kuuluvan uudelle lajille. Kuva: Cleveland Museum of Natural History

Tutkijat ovat löytäneet Etiopian ylänköalueelta leuanpalasten ja hampaiden fossiileja, joiden he sanovat kuuluvan uudelle ihmisen sukupuuhun kuuluvalle lajille _Australopithecus deyiremedalle, _joka eli noin 3,3 – 3,5 miljoonaa vuotta sitten. Laji on elänyt samaan aikaan kuin Australopithecus afarensis, jonka fossiililin tutkijat löysivät vuonna 1974 ja antoivat sille lempinimeksi Lucyn.

Tutkijat löysivät Lucyn samalta alueelta, vain noin 50 kilometrin päästä. Lucy eli noin 3,2 miljoonaa vuotta sitten ja sen laji 3,9 – 2,9 miljoonaa vuotta sitten.

Tutkijat tekivät uuden fossiililöydön maaliskuussa 2011. Löydön ikä on varmistettu muun muassa maaperätutkimusten avulla.

Lucy ja nyt löytynyt laji elivät samaan aikaan samalla alueella. Aiemmin tiedemiehet ovat olleet sitä mieltä, että maailmassa eli kerrallaan ainoastaan yksi ihmisen sukupuuhun kuuluva ja meitä edeltänyt laji. Aiemmat lajit kuolivat vanhan käsityksen mukaan sukupuuttoon uusien kehittyessä.

Ensimmäiset tunnetut Homo-suvun edustajat elivät noin 2,8 miljoonaa vuotta sitten. Homo sapiens, eli ihminen, kehittyi noin 200 000 vuotta sitten.

Sekä Australopithecus afarensis että Australopithecus deyiremeda muistuttivat osittain ihmistä ja osittain apinoita. Niiden piirteet olivat tutkijoiden mukaan samankaltaiset, mutta kuitenkin tarpeeksi erilaiset, jotta nyt löydettyjen fossiilien voitiin sanoa kuuluvan uudelle lajille.

Kaivauspaikalta löytyi ylä- ja alaleuan- sekä hampaankappaleita ainakin kolmelta eri yksilöltä, mutta ei muita jäänteitä. Vähän matkan päästä löytyi vuonna 2009 3,4 miljoonaa vuotta vanha jalan fossiili, mutta tutkijat eivät ole varmoja, kuuluuko se uudelle lajille. Tuolloin kyseistä fossiilia ei nimetty millekään tunnetulle lajille.

Tutkijat olivat kuitenkin jo tuolloin sitä mieltä, että kyse olisi eri lajista kuin Lucy. Toisaalta, jos jalan fossiili ei kuulu nyt löydetylle lajille, se tarkoittaisi, että alueella on elänyt vielä kolmaskin ihmisen esi-isä samaan aikaan.

"Löydön perusteella Lucy ei ole ainoa ehdokas ihmisen esivanhemmaksi"

Tutkijaryhmän johtaja Yohannes Haile-Selassie Clevelandin luonnonhistoriallisesta museosta sanoo löydön tarkoittavan sitä, että ainakin yksi ellei useampi ihmistä edeltänyt laji, eli samaan aikaan samalla alueella.

– Uuden löydön perusteella Lucyn laji ei ollut ainoa mahdollinen laji, josta ihminen kehittyi.

Tutkijat eivät nyt tiedä, mistä mahdollisista lajeista lopulta kehittyi ihmisen todellinen esi-isä, eli Homo-suvun ensimmäinen edustaja.

Haile-Selassie sanoo, että, kukaan ei tarkasti tiedä, miten nyt löydetty laji sijoittuisi ihmisen sukupuuhun.

– Uuden lajin ulkoiset piirteet saivat sen näyttämään ihmismäisemmältä kuin Lucyn lajin edustajat, Haile-Selassie sanoi.

Tutkijat eivät tiedä vielä tarkkaan, miten Lucyn laji ja nyt löydetty laji pystyivät elämään samalla alueella samaan aikaan.

– Ne olisivat kilpailleet keskenään elintilasta, jos ne hyödynsivät samoja luonnonantimia tai jos niillä oli samanlainen tapa etsiä ruokaa, Haile-Selassie sanoi.

Tutkijoiden mukaan erot lajien hampaissa kuitenkin viittaavat siihen, että lajeilla oli erilainen ruokavalio, mikä tarkoittaisi, että ne eivät olisi kilpailleet keskenään.

Tutkija ryhmä löysi ylänköalueelta sekä ala- että yläleuankappaleita ja hampaiden fossiileja. Kuva: Cleveland Museum of Natural History

Löydölle ristiriitainen vastaanotto

Muut kuin tutkijaryhmään kuuluvat tutkijat ovat ottaneet uuden lajin löytymisen ristiriitaisesti vastaan.

George Washingtonin yliopiston tutkija Bernard Wood sanoi, että löytö on vakuuttava todiste siitä, että Lucyn kanssa samalla alueella eli toinenkin ihmisen esi-isiin kuuluva laji samaan aikaan.

– Fossiililöydöt tarjoavat pohjan suurelle määrälle mielenkiintoista jatkotutkimusta, hän sanoi.

Kalifornian yliopiston tutkija Tim White sanoi, että tutkijaryhmän löytämät anatomiset eroavaisuudet eivät kuitenkaan riitä todistamaan, että nyt löydetyissä fossiileissa olisi kyse uudesta lajista.

Hänen mukaansa nyt löydetyt fossiilit ovat peräisin Lucyn lajin edustajasta.

– Tämänkaltaiset anatomisen vaihtelut ovat normaaleja. Siksi tällaiset löydöt osoittautuvat niin usein nopeasti vääriksi, hän sanoi uutistoimisto AP:lle.

Haile-Selassie myöntääkin, että jotkut heidän kollegansa ovat varmasti epäileväisiä uuden löydön aitoudesta.

– Minusta meidän olisi kuitenkin tutkittava evoluutiomme varhaisten vaiheiden fossiililöytöjä avoimin mielin, eikä heti rynnätä tuomitsemaan uusia löytöjä vääriksi jos ne eivät sovikaan pitkään oikeina pitämiimme hypoteeseihin, hän totesi.