1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Eviran raportti: Lemmikkejä kohdellaan karummin kuin tuotantoeläimiä

Tarkastuskäynnit tiloille ja koteihin ovat lisääntyneet huomattavasti sen jälkeen, kun kuntiin on alettu palkata pelkästään valvontaan keskittyviä eläinlääkäreitä.

Kotimaan uutiset

Huonosta eläintenpidosta tehdään nykyisin runsaasti ilmoituksia, ilmenee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran raportista. Sen mukaan tuotantoeläinten ja lemmikkien kohtelusta löytyy huomautettavaa lähes yhtä usein, mutta lemmikkeihin kohdistuvat rikkomukset ovat tyypillisesti vakavampia.

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 5 091 epäilyyn perustuvaa tarkastusta, mikä on suurin piirtein saman verran kuin kahtena edellisenä vuonna. Sen sijaan vielä 2009–2011 tarkastuksia tehtiin huomattavasti vähemmän, vuosittain keskimäärin selvästi alle 4 000 kappaletta.

Käytännössä tiloille ja koteihin lähdetään miltei jokaisen laiminlyönnistä saadun ilmoituksen jälkeen. Noin puolet käynneistä kohdistuu tuotantoeläimiin ja puolet lemmikkeihin.

Viime vuonna tuotantoeläinten tarkastuksista 46 prosenttia ja lemmikkien tarkastuksista 40 prosenttia johti viranomaisten puuttumiseen. Erot tulevat esiin, kun katsotaan laiminlyöntien vakavuutta: 14 prosenttia lemmikkejä koskevista tarkastuksista vaati viranomaisilta kiireellisiä toimia, kun tuotantoeläinkäynneillä vastaava prosenttiluku oli kolme.

Eroja on myös puutteiden syissä. Jaostopäällikkö Jaana Mikkola Evirasta kertoo, että tuotantoeläinten pidossa laiminlyöntejä selitetään tyypillisesti säännösten noudattamisen kalleudella ja tuottavuusvaatimusten lisääntymisellä. Sen sijaan lemmikkien kaltoinkohtelu johtuu yleensä muusta kuin rahasta.

– Lemmikkien pidon puutteiden syynä on useammin tietämättömyys ja vakavissa tapauksissa ongelmat oman elämän hallinnassa, sanoo Mikkola.

Kuljetettavien eläinten kunto parantunut

Eläinten kuljettamiseen liittyvät laiminlyönnit ovat vähentyneet selvästi. Viime vuonna epäkohtia havaittiin 12 prosentissa tarkastuksista, kun edellisvuoden luku oli 20.

Kuljetusten puutteet koskevat yleensä lain vaatimia asiakirjoja: kuljetettavat eläimet ovat Eviran mukaan nykyään selvästi paremmassa kunnossa kuin ennen.

Tarkastusten lisääntyminen viime vuosina johtuu vuoden 2010 alussa voimaan tulleesta eläinlääkintähuoltolain muutoksesta. Se mahdollisti valvontaeläinlääkärien määrän kartuttamisen kunnissa.

Vuonna 2010 pelkästään valvontaan keskittyviä eläinlääkäreitä oli vain muutama. Nyt virkoja on jo 63, joista täyttämättä on vain viisi.

– Virkoja on kyllä perustettu aiemminkin, mutta niitä ei ole heti kyetty täyttämään, sanoo Mikkola.

Lue seuraavaksi