Hyppää sisältöön

Yliopistoväki hallitusohjelmasta: Näin massiiviset leikkaukset ovat ilman muuta vahingollisia Suomen tutkimukselle

Kovin ristiriitaisin miettein on yliopistoissa luettu vastajulkistettua hallitusohjelmaluonnosta. Vaatimukset kolmannesta lukukaudesta kesällä vaikuttavat aikansa eläneiltä, sillä joka yliopistossa on mahdollisuus jo nyt opiskella kesälläkin. Rahoituksen leikkauksilla epäillään olevan tuhoisat seuraukset. Yliopistojen perusrahoitusta ollaan leikkaamassa 75 miljoonaa euroa ja tutkimusahoja 10 miljoonaa.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen on myös UNIFIn eli yliopistojen yhteisjärjestön puheenjohtaja.

Kolmas lukukausi?

– Kyllä se varmaan ihan mahdollista on ja varmaan joitakin asioita me saadaan sen avulla edistettyäkin, mut minä vaan pelkään, että ne tavotteet ja toiveet, mitä siihen on asetettu, on pikkasen liian suuria, että nyt tässä todellisuudessa ja kahden lukukauden tehokas käyttö tuo lähes 10 kuukauden mittasen lukuvuoden. Ehkä opiskelijatkin tarttis pienen hengähdyksen siinä kesäaikaan ja tietysti työkokemustakin ois hyvä hankkia, mutta se on järjestettävissä.

– Kokonaistuloksen kannalta, jos sitä katsotaan kun se on kumminkin ollut tämmönen tutkimukselle rauhoitettu kausi yliopistoissa, niin olen vähän epäileväinen, että se merkittävää tehoa tuopi.

– Kesäaikaan melkein joka aineessa pystyy suorittamaan tenttejä tällä hetkellä enemmän ja enemmän sähköisenä tenttiä, jolloin ei ole edes välttämättä ajasta riippuvainen. Luulen, että ne odotukset tälle muutokselle ovat liian suuret.

Rahoituksen leikkaukset?

– Kyllähän ne aika kylmiä ne luvut sinänsä ovat.

– Henkilökohtaisesti minusta ristiriitaisin viesti hallitusohjelmasta liittyy tarpeeseen vähentää maisterintutkintoja parillakymmenellä prosentilla, mikä jos ajatellaan, että yhteiskunnan sektorit kaikki vähän monimutkaistuu, niin me tarvitaan entistä enemmän tutkimuksellista otetta eri puolilla yhteiskuntaa.

– Tuntuu vähän ristiriitaiselta pyrkimys siitä, että koulutuksen tasoa alennettaisiin, ihmettelee Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Helsingin yliopiston vararehtori Anna Mauranen ei näe hallitusohjelmaluonnoksessa kovin paljon hyvää.

Kolmas lukukausi?

– Se ei tullut täytenä yllätyksenä, me ollaan jo aikasemmin varustauduttu siihen varsin hyvin. Meillä on varsin täysimittaista perus- ja aineopintojen opetusta esimerkiksi kesälukukautena kesän aikana monilla aloilla. Se ei kata ihan kaikkia meidän aloja, se on vähän erilaista. Meillä on kenttäkursseja kesäisin, jotka on ihan täysmittaisia opintoja ja sitten erityisesti humanistisilla ja yhteiskunnallisilla aloilla meillä on kattavat kesäopinnot, jotka on ilmaisia meidän opiskelijoille, joissa opettaa meidän omat opettajat ihan normaalisti.

– Nämä toteutetaan avoimen yliopiston kautta, mutta se ei ole mikään ongelma eikä uusi asia. Me ollaan oltu jatkuvasti valppaina ja kehitetty tätä toimintaa juuri erityisesti avoimen yliopiston ja muiden erilaisten normaalien kenttäkurssien kautta.

– Tämä ei ole mitenkään tyrmistyttävää, jos sanotaan että pitää olla kolmas lukukausi ikäänkuin samanlaisena kuin kaikki muutkin, niin se on vähän eri asia ja mielestäni siinä täytyy olla vähän tulkinnanvaraa, että miten se tehdään, että se on myös opiskelijoille edullista ja todellinen mahdollisuus sen sijaan, että se estää heitä menemästä kesätöihin.

– Se on ollut pitkään puheissa ja en näe sitä minään dramaattisena muutoksena. Ihan tuossa muodossa me ei sitä tulkita, että se on samanlainen kuin kaikki muut lukukaudet. Kyllähän on aivan selvää, että yliopiston opettajilla täytyy olla loma-aika, heillä on oikeus lomaan ja tutkimuskauteen, koska me ollaan huippututkimusyliopisto. Luonnollisesti meidän opettajien täytyy saada tutkia ja se on ollut kätevintä tehdä kesällä. Se on ollut niitä ainoita mahdollisuuksia heille, me ei tietenkään voida heikentää heidän työolojaan dramaattisesti.

– Lisäksi tutkijat ovat aivan normaaleja ihmisiä, heilläkin on perheet. On kohtuutonta odottaa, että he eivät pitäisi lomaa siihen aikaan, kun perheillä on yleinen loma-aika. Sellaiset tarjoukset, että he voivat olla keskellä talvea lomalla tai tutkimusvapaalla, niin eivät ole mielestäni kohtuullisia heitä kohtaan. Tässä täytyy olla joustava ja järkevä.

– Me voidaan tarjota huomattava määrä opetusta, silti ylläpitää meidän tutkimusta ja tarjota tenttimismahdollisuuksia.  Me voidaan laajentaa sitä nykyisillä mekanismeilla ja käytännöillä helposti, mutta tällaista täysmittaista, että kaikki ihmiset remmiin koko vuoden, niin semmostahan me ei voida ihan kirjaimellisesti ottaa.

Rahoituksen leikkaukset?

– Tällä on katastrofaalinen vaikutus. Jos todella halutaan ampua alas Suomen parasta tutkimusta, menestyneintä tutkimusta, kansainvälisesti merkittävintä tutkimusta, niin silloinhan kannattaa tehdä näin. Mutta silloin ei kannata puhua mistään osaamisesta ja kansallisesta kilpailukyvystä.

– Meidän tutkimuksemmehan riippuu aivan olennaisesti siitä että saadaan tutkimusrahaa, kun samaan aikaan leikataan esimerkiksi Akatemialta, leikataan koko ajan mahdollisuuksia siltä, että meidän menestyvä tutkimus pääsee eteenpäin, että me voidaan rakentaa sille, mitä on jo tehty ja edes jonkinlaista turvaa siinä, että tutkijoilla on pitkäjänteinen mahdollisuus jatkaa sitä työtä mitä he ovat tehneet tähän mennessä ja keksiä uutta ja kehittää sitä.

– Eteenpäinhän meidän pitäisi mennä eikä taaksepäin.

– Tämmöset näin massiiviset leikkaukset on ilman muuta haitallisia ja vahingollisia Suomen tutkimukselle, alleviivaa Helsingin yliopiston Anna Mauranen.

Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melinin mukaan Tampereella on jo siirrytty ympärivuotiseen opiskeluun.

Kolmas lukukausi?

– Tampereen yliopistossa on jo itse asiassa ollut käytössä kolmas lukukausi sillä tavalla, että me ollaan ensimmäisenä yliopistona Suomessa siirrytty käytännössä koko yliopiston kattavaan sähköiseen tenttijärjestelmään, joka mahdollistaa opiskelijoille kaiken kesällä tapahtuvan tenttimisen. Lisäksi me olemme laajentaneet meidän opetustarjontaa, esimerkiksi kieliopintoja ja monta muuta kesäaikaan, sillä tavalla että me olemme tarjonneet opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja aiempaa enemmän kesäaikaan.

– Me nähdään ihan luonnollisena siirtymänä ja emmekä koe sitä minään kohtuuttomana työtaakan lisäämisenä taikka minään sen ihmeellisempänä vaan ympärivuotisen opiskelun lisääminen on jotakin niinku ihan normaali osa tämän päivän yliopisto-opintoja.

Rahoituksen leikkaukset?

– Kyllähän tää hallituksen ohjelma on aika kylmää kyytiä yliopistoille.

– Se mikä nyt on hallitusohjelmasta luettavissa, niin kyllä merkitsee sitä, että yliopistojen toimintaresurssit tulee selkeästi kaventumaan ja tästä näkökulmasta toiminnan ja opetuksen laajentaminen ympärivuotiseksi on jotakin mitä pitää yliopistoissa hyvin tarkkaan miettiä ja että mistä luovutaan.

– Ei me pystytä kaikkia niitä velvoitteita, mitä yliopistoille on asetettu, niin pienemmillä resursseilla tekemään. Toki on selvää se, että hallitusohjelmassa ei näy ainakaan ensilukemalla mitään sellaista isoa investointia tutkimuksen tai innovaatioiden kehittämiseen.

– Kyllähän tää on tulevaisuuden rakentamisen kannalta hyvin ongelmallista, toteaa Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin.

.
.