Asfalttikoneita ilmaantuu Meri-Lapinkin teille

Meri-Lapissa teitä päällystetään muun muassa Keminmaassa ja Kukkolassa. Asfaltoinnit ajoittuvat pääosin heinä- ja syyskuun väliselle ajalle.

Kuva: Yle

Lapin ELY-keskus uusii päällysteitä useilla Meri-Lapin teillä tänä kesänä. Uusia päällysteitä tehdään muun muassa Keminmaassa, missä asfalttia uusitaan Rovaniementiellä Liedakkalasta pohjoiseen noin kuuden kilometrin matkalta. Myös Tervolantietä päällystetään Itäkoskelta Tervolan suuntaan.

Tornion Kukkolassa valtatie 21:llä päällystettä uusitaan noin seitsemän kilometrin matkalta. Päällystystöitä tehdään lisäksi Arpelan tiellä ja vanhalla Tornion tiellä.

Suurimmat päällystystyöt Lapissa keskittyvät tänä vuonna valtatielle 4:llle Keminmaan, Rovaniemen, Sodankylän ja Inarin alueelle.

Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon käytettävä kokonaisrahoitus Lapissa on noin 10 miljoonaa euroa. Maanteiden päällysteitä uusitaan yhteensä noin 121 kilometriä. Tiestöllä olevin urien ja reikien korjaukseen käytetään rahoituksesta noin 1,2 miljoonaa euroa.