Puhelin edelleen suosituin tapa kysyä neuvoa potilaan oikeuksista

Puhelin on edelleen merkittävin asiointiväline, kun asiakkaat ja potilaat ovat yhteydessä kunnalliseen potilasasiamieheen. Oulun seudulla puhelimitse potilasasiamiehen kanssa asioi kaksi kolmesta asiakkaasta.

Kotimaa
Puhelin, resepti ja lääkkeitä.
Arto Veräjänkorva / Yle

Asiakkaiden yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamiehiin ovat Oulu seudulla vähentyneet viime vuonna.

Sosiaaliasiamieheen ihmiset ottivat yhteyttä kaivatessaan tietoja sosiaalipalveluista tai sosiaalihuollon menettelystä tai päätöksistä. Myös käsittelyaikoja ja hakemuksia koskevat asiat nousivat yhteydenotoissa esiin.

Soitto verkkoasiointia suositumpaa

Potilasasiamiehen kanssa haluttiin ensisijaisesti puhua, sillä verkkopalvelujen tai viestien avulla asioita hoiti vain parikymmentä prosenttia asiakkaista. Ylivoimaisesti helpoimmaksi tavaksi asiakkaat mielsivät puhelimen, sillä puhelimitse potilasasiamieheen otti yhteyttä 67 prosenttia asiakkaista.

Oulun kaupunki järjestää sosiaali- ja potilasasimiespalvelut yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvä neuvonta, ohjaus ja tiedottaminen sekä avustaminen asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.