Pitäjät palaamassa Pohjois-Karjalaan – Kiihtelysvaara etunenässä

Vanha pitäjäkäsite on palaamassa Pohjois-Karjalaan. Asialla ovat Joensuuhun liitetyn entisen Kiihtelysvaaran kunnan kylät. Kyläläiset ehdottavat kaupungille, että Kiihtelysvaarasta tulisi kaupunginosan sijasta pitäjä ja sen entinen vaakuna luovutettaisiin pitäjäneuvoston käyttöön. Joensuun kaupunki suhtautuu ehdotukseen myötämielisesti.

Kotimaa
Kesämökki kallioisen järven rannalla.
Ilona Huovinen / Yle

Runsaat 10 vuotta Joensuuhun liitettynä olleet entisen Kiihtelysvaaran kunnan asukkaat haluavat jatkossa olla muutakin kuin Joensuun kaupunginosa. Viime syksynä kaikkein kylien kyläyhdistykset luovuttivat Joensuun kaupungille Pitäjäjulistuksen, jossa ehdotettiin, että kaupunki jatkossa käyttäisi Kiihtelysvaarasta nimitystä pitäjä. Samalla kehitettäisiin pitäjäneuvostotoimintaa.

Pitäjäjulistuksessa ehdotettiin myös, että pitäjäneuvosto saisi käyttöoikeuden Kiihtelysvaaran vanhaan vaakunaan, viiriin ja kunnan lippuun.

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Kiihtelysvaaran pitäjäneuvostoa voitaisiin lähteä kokeilemaan aluevaikuttamisen uutena toimintamallina. Pitäjäneuvosto olisi luonteeltaan epäpoliittinen neuvottelukunta, jossa olisi kiihtelysvaaralaisia ja Joensuun kaupungin edustajia.

Kolmesta viiteen kertaan vuodessa kokoontuvan pitäjäneuvoston kannanotot ja lausunnot viedään asianomaisten toimielinten tiedoksi ja tarvittaessa käsittelyyn. Kaupunginhallitus tulisi myöhemmin antamaan pitäjäneuvostolle oikeuden käyttää entistä kunnan vaakunaa epävirallisena kotiseutuvaakunana.

Kiihtelysvaaran pitäjäneuvosto on kokeilu, jota voidaan mahdollisesti laajentaa seuraavan valtuustokauden alusta.