Ahdistus- ja kipulääkkeiden käyttäjillä kohonnut riski syyllistyä henkirikokseen – masennuslääkkeet mainettaan parempia

Tutkijat ovat havainneet selvän yhteyden henkirikosten ja kipu-, ahdistus- sekä unilääkkeiden käytön välillä. Murhaan tai tappoon syyllistymisen riski on suurin kipulääkkeiden - mm. tulehduskipulääkityksen - käyttäjillä. Masennuslääkkeitä syövillä riski on vain lievää.

Kotimaa
Jari Tiihonen
Jari TiihonenYle

Vilkkaaseen keskusteluun siitä, altistavatko psyykenlääkkeet käyttäjiään väkivaltaiseen käyttäytymiseen – jopa murhiin ja tappoihin – tuo täysin uutta tietoa professori Jari Tiihonen tutkimusryhmineen. Ainutlaatuinen suomalais-ruotsalainen tutkimus analysoi 959 henkirikokseen Suomessa syyllistyneen reseptilääkkeiden käyttöä.

Ryhmä kartoitti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytön ja henkirikosten yhteyttä vuodesta 2003 – 2011. Tulokset on nyt julkaistu World Psychiatry –lehdessä (siirryt toiseen palveluun), kertoo Tukholman Karoliinisen Instituutin kliinisen psykiatrian professori Jari Tiihonen.

– Tutkimme, millaisia reseptilääkkeitä henkirikoksen tehneet olivat käyttäneet tai lunastaneet ennen tekoa. Katsoimme myös useita vuosia taaksepäin ja teon hetkeen. Selvitimme, oliko rikoksen tekijällä tekohetkellä lääkitystä.

Masennuslääkkeet eivät lisää riskiä syyllistyä murhaan tai tappoon

Nuorten ihmisten tekemiät joukkosurmat ovat polkaiseet käyntiin pohdinnan masennuslääkkeiden käytön vaarallisuudesta. Varsinkin Yhdysvalloissa on pohdittu, laukaiseeko psyyke- ja masennuslääkkeiden käyttö väkivaltaan ja murhiin.

– Yhdysvalloissa on väitetty, että esimerkiksi masennuslääkkeet olisivat vaarallisia ja syy väkivallantekoihin, kertoo professori Jari Tiihonen.

Tiihosen ryhmä murentaa nyt tämän myytin, sillä masennuslääkkeet näyttävät vaikuttavan riskiin vain lievästi. Tutkimukseen ovat osallistuneet Karoliinisen Instituutin lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Niuvanniemen sairaala, THL, KYS, HYKS, Kela ja Epid Research.

– Oikeastaan tärkein tulos on se, että masennuslääkkeet eivät lisää riskiä. Sen sijaan kansankielellä ’pameiksi’ kutsuttuihin ahdistus- ja unilääkkeisiin sekä kipulääkkeisiin näyttää liittyvän selvästi lisääntynyt riski, kertoo professori Jari Tiihonen uusista tutkimustuloksista.

Professori muistuttaa, että lääkkeet ovat oivia, kun käyttö on kontrollissa.

– Bentsodiatsepiinit ovat hyviä ja tehokaita lääkkeitä, jos niitä käytetään oikein. Havaitsimme, että monet tutkittavista rikollisista olivat käyttäneet näitä lääkkeitä hyvin suuria annoksia ja hyvin pitkiä aikoja - vastoin kaikkia hoitosuosituksia.

Varsinkin tulehduskipulääkkeet yllättivät tutkijat

Tutkijat hämmästyivät kipulääkkeiden käytön ja rikokseen syyllistymisen yhteydestä.

– Jokseenkin odotettua oli, että vahvat opiaattikipulääkkeet liittyisivät rikoksiin. Onhan niillä myös väärinkäyttöpotentiaalia. Otimme huomioon ja ns. vakioimme samanaikaisen alkoholin ja laittomien huumeiden käytön. Ja siitä huolimatta kipulääkkeet näyttävät lisäävän riskiä kaksin- tai kolminkertaseksi.

– Tämä oli kaikkien yllättävin havainto. Tosin äskettäin on julkaistu tutkimus, jossa on havaittu, että tulehduskipulääke voi vaikuttaa tunteiden säätelyyn tai prosessointiin, kertoo professori Jari Tiihonen.

Nuorilla eli alle 26-vuotiailla korkein riskin nousu havaittiin opiaattikipulääkkeiden sekä ahdistus- ja unilääkkeiden käyttäjillä.

Professori Jari Tiihonen kuitenkin toppuuttelee, kun häneltä kysyy, pitääkö oitis lopettaa tulehduskipulääkkeiden käyttö vaarallisina. Professorin mukaan huoleen ei ole syytä.

– Ei tietenkään pidä ruveta pelkäämään. Mikäli lääkkeitä käytetään hoitosuositusten mukaisesti, ei ole mitään syytä pelkoon. Selvin viesti on se, että masennuslääkkeet eivät näytä olevan vaarallisia väkivaltataipumuksen suhteen. Bentsodiatsipiineilla ja joillakin kipulääkkeillä ns. absoluuttinen riskin nousu on lopulta melko pieni, sanoo professosori.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että henkirikokset ovat kaikkiaan kuitenkin harvinaisia.

Professori Jari Tiihonen kertoo vielä karun totuuden Suomen väkivaltakuolemista.

– Kun katsomme, mitkä aineet ihmistä yleensä altistavat väkivallanteoille, niin kyllä se Suomessa on viina.