Tutkija: "Suomessa ei saada startup-yrityksistä tarpeeksi irti"

Vaikka Suomessa syntyy hyviä startup–yrityksiä, niiden kasvu ja matka kansainvälisyyteen mättää, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Tutkijan mielestä koko startup-teollisuuden tavoitteita pitäisi koventaa ja rahoitusta selkeyttää.

tiede
Uusien yritysten perustamista tukevia organisaatioita on useita.
Yle

Oulun yliopistossa perjantaina tarkistettavan Sakari Sipolan väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaisten startup-yritysten ongelmien taustalta löytyy muun muassa se, että aloittavat yritykset joutuvat toimimaan turhan useiden eri julkisten toimijoiden kanssa.

Tutkijan mukaan kansainvälistymisen ongelmat eivät kosketa vain yksittäisiä yrityksiä, vaan sama ongelma koskee koko suomalaista startup-teollisuutta.

Suomea verrattu Israeliin

Sakari Sipola on tutkimuksessaan analysoinut Suomen, Israelin ja Piilaakson startup-teollisuuden kehityspolkujen muodostumista 1950-luvulta nykyhetkeen. Suomea on tutkimuksessa verrattu pääasiassa Israeliin, koska molempien maiden startup-teollisuudet olivat vielä 1980-luvun lopulla samantapaisessa tilanteessa.

Tutkimustulokset osoittavat, miten Suomen ja Israelin välillä syntyi merkittäviä eroja startup-teollisuuden rakenteissa ja suorituskyvyssä 1990-luvulta alkaen erityisesti pörssilistautumisten ja yrityskauppojen sekä pääomasijoitustoimialan kehityksen välillä.

Yritysten osaamista ei onnistuta hyödyntämään

Sakari Sipolan mukaan startup-yritysten lähtökohdat ovat Suomessa hyvät ja julkinen panostuskin niiden menestymiseksi on merkittävää. Yritysten mahdollisuuksista toimia innovatiivisesti pitäisi kuitenkin Suomen talouden ja työllisyyden kehityksen kannalta saada nykyistä enemmän hyötyä irti.

Filosofian maisteri Sakari Sipola väittelee Oulun yliopistossa 5.6.2015. Johtamisen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Understanding growth and non-growth in entrepreneurial economies. Analysis of startup industries and experimental winner generation in Finland, Israel and Silicon Valley (Kasvu ja kasvamattomuus yrittäjämäisissä talouksissa. Analyysi Suomen, Israelin ja Piilaakson startup-teollisuudesta ja kokeellisesta voittajayritysten rakentamisesta). Vastaväittäjänä toimii professori Colin Mason (Adam Smith Business School, University of Glasgow, Skotlanti) ja kustoksena professori Vesa Puhakka.