Hyppää sisältöön

Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg jättää tehtävänsä ja palaa Ruotsiin

Rosenberg on johtanut Taideyliopistoa vuodesta 2013, jolloin muodostui uusi vapaan taiteen yliopisto Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä.

Tiina Rosenberg Kuva: Eva Dalin

Tiina Rosenberg jää tehtävästä pois käytännössä välittömästi. Nykyinen vararehtori Paula Tuovinen toimii vt. rehtorina.

Taideyliopiston hallitus on käynnistänyt uuden rehtorin hakuprosessin. Rosenberg palaa virkaansa Tukholman yliopiston teatteritieteen professorina.

Rosenberg sanoo, että Taideyliopisto on hyvää vauhtia matkalla kohti Suomen kiinnostavinta yliopistoa.

– Nähdäkseni nyt on seuraavan vaiheen aika niin Taideyliopistolle kuin minulle henkilökohtaisesti, ja siten oikea hetki jättää tämä näköalapaikka suomalaisen taiteen keskiössä. On ollut ilo työskennellä valtavan osaavien ja lahjakkaiden ihmisten parissa, sanoo Tiina Rosenberg.

Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue sanoo Rosenbergilla on ollut keskeinen rooli Taideyliopiston käynnistämisessä.

– Hän on tuonut uutta ajattelua niin Taideyliopistoon kuin myös sen ulkopuolelle. Roolinsa mukaisesti hän on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun edistäen siten Taideyliopiston keskeisiä tavoitteita – taiteen vaalimista ja uudistamista. Opiskelijat ovat arvostaneet Rosenbergin ilmeistä ja esimerkillistä kykyä rakentaa ja ylläpitää tiivistä dialogia opiskelijoiden ja rehtorin välillä, toteaa Karri Kaitue.

Taideyliopiston professuurin täyttämisessä epäselvyyksiä

Toukokuussa nousi esille Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiprofessuurin täyttäminen vuonna 2014. Rehtori Tiina Rosenberg nimitti tehtävään Kristiina Ilmosen ja paikkaa aiemmin hoitanut Hannu Saha jäi valitsematta.

Saha teki valinnasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja piti valintaa lainvastaisena ja antoi asiasta Taideyliopistolle moitteen. Pajuoja totesi päätöksessä myös, että laki on valintoja tehtäessä epäselvä.

Hannu Saha teki kantelun muun muassa siksi, että Kristiina Ilmosella ei ollut professuurin paikkaan vaadittua tohtorin tutkintoa hakuajan päättyessä.