1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Okeroinen, Hollola

Kehätiestä kallis lasku kunnille – rakentamisrahat rahoitusyhtiöltä?

Lahden eteläisen kehätien hinta kipuaa jopa 275 miljoonaan euroon. Kunnille tietöistä tulee iso lasku, lähes kolmannes summasta.

Kuva: Tiina Kokko / Yle

Eteläisen kehätien rakentaminen toisi Lahdelle ja Hollolalle kymmenien miljoonien euron laskun. Kunnat ja liikennevirasto ovat päässeet sopuun tiehankkeen kustannusten jaosta.

Tietöiden arvioidaan maksavan kaikkiaan 275 miljoonaa euroa, mistä kuntien maksuosuus on 77 miljoonaa. Tästä leijonanosa koituisi lahtelaisten veronmaksajien kannettavaksi.

Kuntien maksuosuuteen sisältyy 11,5 miljoonan euron edestä katuverkostoa. Hintalappuun kuuluu kehätien lisäksi Lahden eteläisen sisääntuloväylän muuttaminen nelikaistaiseksi. Sen osuus kokonaiskustannuksista nousee 17 miljoonaan euroon.

Rahoitusyhtiö veturiksi?

Toimialajohtaja Matti Kurosen mukaan valtion kanssa on keskusteltu myös uudenlaisesta tierakentamisen rahoitusmallista.

On mahdollista käyttää rahoitusyhtiömallia, joka jaksottaisi kuluja pidemmälle ajalle. On puhuttu 30 vuodesta.

Matti Kuronen

– Tässä on mahdollista käyttää rahoitusyhtiömallia, joka jaksottaisi kustannuksia pidemmälle ajalle. On puhuttu 30 vuodesta. Näin vältettäisiin se, että valtiolle ja kunnille tulisi kahden tai kolmen vuoden ajalle huomattavat investoinnit, sanoo toimialajohtaja Matti Kuronen.

– Ykkösvaihtoehto on kuitenkin valtion budjettirahoitus. Valtion ja kuntien vetämään rahoitusyhtiöön turvaudutaan vain, jos rakentaminen ei ole muuten mahdollista, jatkaa Kuronen.

Neuvotteluissa pohdittiin myös perinteistä yksityisrahoitusta väylähankkeille.

– Liikenneviraston kanssa selvitettiin myös yksityisen rahoituksen käyttöä. Silloin tuottovaatimukset rahalle olisivat kuitenkin suuremmat kuin valtion ja kuntien vetämässä rahoitusyhtiössä, arvioi toimialajohtaja Matti Kuronen.

Kuntaraha välttämätöntä isoille tiehankkeille

Kustannusjakosopimuksen mukaan Lahden ja Hollolan kontolle tulee 28 prosenttia tiehankkeen hinnasta.

– Tämä on harmillista, mutta suuntaus on nyt se, että tämän kaltaisia hankkeita ei saada käyntiin ilman kuntien isoja satsauksia. Tilanne on muuallakin sama, jatkaa Matti Kuronen.

Tiesuunnitelman laadinta kehätietä varten käynnistyi kaksi vuotta sitten. Työ on nyt loppusuoralla, ja yleisön syyniin tiesuunnitelma tulee ensi syksynä.

Hyväksyntää sille odotetaan ensi vuoden talvena. Nopeimmillaan rakentaminen alkaisi kahden vuoden kuluttua Lahden eteläisen sisääntulotien leventämisellä.

Kehätien rakentaminen alkaisi kolmen vuoden kuluttua, jos rahoitus järjestyy.

Suunnitelmissa on muun muassa viisi eritasoliittymää. Niitä on tarkoitus rakentaa Soramäkeen, Nostavalle, Okeroisiin, Launeelle ja Kujalaan. Tunneliin kehätie upotettaisiin Patomäen ja Liiipolan asuinalueiden kohdalla.

Soramäestä Okeroisiin kehätie olisi kaksikaistainen, mutta Okeroisten ja Kujalan runsaan viiden kilometrin osuus rakennettaisiin nelikaistaiseksi.