Huso-Pöylän tuulivoimavalitukset nurin

Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki Paimion ja Salon osayleiskaavoista tehdyt valitukset. Alueelle suunnitellaan kahdeksaa tuulivoimalaa.

Osayleiskaava
Tuulimylly sinistä taivasta vasten
Laura Holappa / Yle

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Paimion ja Salon rajalle suunnitellusta Huso-Pöylän tuulivoimapuistosta tehdyt valitukset. Valitukset kohdistuivat valtuustojen viime kesänä hyväksymiin osayleiskaavoihin, jotka mahdollistavat hankkeen toteutuksen.

Tavoitteena on rakentaa alueelle kahdeksan tuulivoimalaa.

Hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen meluvaikutukset on riittävällä tavalla selvitetty. Lisäksi kaava täyttää rakennetun ympäristön ja maiseman vaalimista koskevat vaatimukset.

Valittajina oli 19 yksityishenkilöä sekä kaksi yhdistystä.