Kysely: Hämeenlinnan valtuustolta tyrmäys torinalusparkille

Hämeenlinnan kaupunginvaltuutetuista suurin osa vastustaa torinalusparkkia Yle Hämeen tuoreessa kyselyssä. Sama tilanne oli myös viime kunnallisvaalien alla, kun asiaa kysyttiin Ylen kuntavaalikoneessa.

Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Hämeenlinnassa keskustan pysäköintiratkaisu on jälleen tapetilla, kun sekä yhdyskuntalautakunta että kaupunginhallitus ovat jo käsitelleet torinalusparkkiratkaisua. Molemmat tahot hylkäsivät kuitenkin esityksen toriparkista ja kääntyivät äänestyksen jälkeen hajautetun ratkaisun suuntaan. Mitä sitten torinalusparkista sanovat valtuutetut?

Yle Häme kysyi valtuutetuilta kantaa siihen, tuleeko Hämeenlinnan torin alle tehdä toriparkki. Kyselyyn vastasi 47 valtuutettua 59:stä. Vastanneista 38 valtuutettua oli täysin tai jokseenkin eri mieltä toriparkin tarpeesta.

Kysyimme valtuutetuilta myös perusteluja vastaukselleen. Vastustajat pitivät toriparkkiratkaisua liian kalliina. Moni ei myöskään uskonut sen kannattavuuslaskelmiin ja yksityisen rahoituksen saamiseen.

Jos hankkeelle olisi riittävä rahoituspohja muutoin kuin kaupungin kukkaro, niin hanke voisi olla hyvä. Yksityisen rahoituksen osuus tulisi olla väh. 70 %. Sellaista ei kuitenkaan ole nähtävissä, 50 000 € autopaikka tuskin kiinnostaa? Yhdyskuntalautakunnan pj. Pasi Vesala (sd.)

Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n antamat arviot laitoksen tulevista lyhytaikaisen pysäköinnin tuloista ovat noin kolminkertaiset verrokkien toteutuneisiin tuloihin nähden, ja noin kuusinkertaiset yhtiön omiin tuottoihin lyhytaikaisesta laitospysäköinnistä. Kari Ilkkala (ps.)

Hajautettua pysäköintiratkaisua pidettiin toimivampana ja edullisempana. Myös autottoman tai kevyelle liikenteelle ystävällisemmän keskustan puolestapuhujia löytyi. Vastustajia löytyi kaikista valtuustoryhmistä.

Muutkin parkkihallit vajaalla. Ei järkeä. Yksittäisten toimijoiden tahtotila saada toriparkki. Tiina Mustiala (vas.)

 Olen sen verran vihreä, että näen kaupunkikeskustan tulevaisuudessa silkkana kävelykeskustana, jonne ei tarvitse autoilla edes ajaa. Engelinrannan rakentamistakin on aina perusteltu lyhyillä asiointietäisyyksillä, samoin kaupunkirakenteen tiivistämistä. Emme me autoille tarvitse yhtään enempää tilaa. Silloin kun G-pistettä (Goodman) pykättiin näin tulevaisuuteen. Kirkko-Tori keskusta tyhjenee ja kaikki shopping-elämä pakkautuu G-pisteelle. Ja niinhän siinä on käynyt. Ei maan alta kaivelu tilannetta miksikään muuta. Kylli Kylliäinen (kd.)

Puolestapuhujia kokoomuksessa ja vihreissä

Torinaluspysäköinnille löytyi yhdeksän kannattajaa, kokoomuksen ja vihreiden riveistä. Heidän mielestään kyse on kaupunkikeskustan kehittämisestä ja elinvoimaisuudesta.

Se on kaikkien asiantuntijoiden ja selvitysten mukaan paras vaihtoehto keskustan kehittämiseksi. Pysäköinti ei ole tavoite tai päämäärä vaan väline. Kasvava ja kehittyvä kaupunkikeskusta ihmisille, autot maan alle! Sari Rautio (kok.)

Torinalusparkkiin on parhaimmat mahdollisuudet saada yksityistä rahoitusta, mainitaan vastauksissa.

Jos saadaan tarpeeksi yksityistä rahaa, ettei kaikki kustannukset mene kaupungin kukkarosta, niin sitten kyllä. Juha Tuomi (kok.)

Kysely tehtiin sähköpostitse viime viikon maanantain ja torstain (25.-28. toukokuuta) välisenä aikana. Yhdyskuntalautakunta käsitteli asiaa 25. toukokuuta ja kaupunginhallitus maanantaina 1. kesäkuuta.

Kuntavaalikoneessa samoilla linjoilla

Kuntavaalien 2013 alla Hämeenlinnan toriparkkiasia oli Ylen kuntavaalikoneessa esillä samansisältöisenä kuin tässä tuoreemmassakin kyselyssä. Jo tuolloin valtuutettujen kannat olivat toriparkkia vastaan. Silloin tähän vaalikonekysymykseen vastasi yhteensä 43 valtuutettua 59:stä valitusta eli 72 prosenttia valtuutetuista.

Täysin eri mieltä oli 31 vastaajaa ja jokseenkin eri mieltä 9 vastaajaa eli yhteensä vastahankaan oli 40 vastaajaa, mikä on 68 prosenttia kaikista Hämeenlinnan valtuutetuista. Jokseenkin samaa mieltä oli vain kolme vastaajaa.

Voikin kysyä, onko toriparkkiselvityksiä ja suunnitelmia tehty tavallaan turhaan, kun kaupunkilaisia edustava korkein kunnallinen päätöksentekoelin on jo vaalivaiheessa ollut selvin luvuin koko toriparkkiajatusta vastaan. Ajateltiinko kenties, että mieli muuttuu, kun selvitykset valmistuvat?

Keskustan pysäköintiratkaisun ytimessä linja-autoaseman alue

Hämeenlinnan keskustan pysäköinti aiotaan siis näillä näkymin ratkaista ilman toriparkkia. Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli maanantaina äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle hajautettua, vaiheittain toteutettavaa ratkaisua, jossa ensimmäisenä toteutetaan linja-autoaseman alue. Tässäkin edellytetään, että yksityiset toimijat sitoutuvat merkintämaksulla hankkeen toteuttamiseen.

Engelinrannan kaavassa otetaan huomioon pysäköintilaitoksen sijoittaminen linja-autoaseman, Eteläkadun ja/tai Wetterhoffin kortteliin. Seuraavassa vaiheessa varaudutaan Kaivoparkin laajennukseen, jonka kaava jo mahdollistaa.

Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat halutaan tarkistaa asiakaspysäköinnin säilyttämiseksi. Samalla tutkitaan mahdollisuus asiakastunnuspysäköintiin ja aikarajoitettuun kiekkopysäköintiin keskusta-alueella.

Valtuusto on koolla 15. kesäkuuta. Silloin keskustan pysäköintiratkaisun avaimet ovat valtuutettujen käsissä.