Sukupuolineutraalia avioliittolakia täydentäviä säädöksiä valmistellaan oikeusministeriössä

Sukupuolineutraalia avioliittolakia täydentävää sääntelyn esitysten pitäisi olla valmiina syksyllä. Varsinainen sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin viime keväänä ja lain pitäisi tulla voimaan 2017.

Kotimaa

Viime keväänä hyväksytty sukupuolineutraali avioliittolaki vaatii täydennykseksi lisäsäädöksiä. Oikeusministeriössä selvitetäänkin parhaillaan, mitä muita lakeja on tarpeen tarkistaa.

Lainsäädäntöneuvos Antti Leinosen mukaan muun muassa nykyistä lakia rekisteröidystä parisuhteesta on tarkistettava, samoin esimerkiksi kotipaikkaa koskevaa sääntelyä eli kotikuntalakia. Myös perhelainsäädännön etuuslainsäädännössä voidaan joutua täsmentämään ja mitä tasa-arvoinen avioliitto siinä yhteydessä tarkoittaa.

Oikeusministeriön mukaan lainsäädäntömuutoksen tarpeen kartoitus on nyt alkamassa, sen jälkeen mietitään, millaisia täsmennyksiä tehdään normaalissa järjestyksessä kesän aikana. Sitten syksyyn mennessä valmistellaan luonnos hallituksen esitykseksi. Valtioneuvosto harkitsee asian ja antanee sitten esityksen eduskunnalle jossain muodossa ja eduskunta ratkoo asiaa eteenpäin.

Erityisesti muiden ministeriöiden alaan liittyvää lainsäädäntöä lähdetään nyt pohtimaan ja vauhdittamaan.

Eduskunnan antama aikataulu on syksyn loppuun mennessä.

Vaikka nyt tehtäviä täydentäviä muutoksia sukupuolineutraaliin avioliittolakiin ei hyväksyttäisi eduskunnassa, sillä ei olisi vaikutusta jo hyväksyttyyn sukupuolineutraaliin avioliittolakiin.

Jos keväällä hyväksytty sukupuolineutraali avioliittolaki aiottaisiin kumota, se edellyttäisi erillistä hallituksen esitystä, jonka hallituksen tulisi antaa eduskunnalle ja eduskunta arvioisi sitten, haluaako se tällä hetkellä 2017 voimaan tulevan lainmuutoksen kumota vai ei.