Vammaisten oikeuksien valvontaan haetaan oppia ulkomailta

Vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioimiseen valmistaudutaan Suomessa. Aikaisintaan syksyllä ratifioitavaa sopimusta tulee valvomaan kansallinen ihmisoikeusinstituutio. Valvontatyöhön haetaan oppia mm. Tanskasta ja Itävallasta.

Yle Uutiset viittomakielellä
Osallistujia Tanskan ihmisoikeuskomission edustajan työryhmässä Pikkuparlamentin kokoushuoneessa.

Eduskunnan pikkuparlamentissa oli toukokuun lopulla koolla YK:n vammaisten oikeuksiea koskevan yleissopimuksen eli CRPD:n tulevat valvojat.

Valvontavastuu tulee olemaan ihmisoikeusinstituutilla, jonka muodostavat ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies.

Työpajassa Itävallan ja Tanskan viranomaiset kertoivat siitä, kuinka sopimuksen seuranta on järjestetty heidän kotimaissaan.

Itävalta ratifioi sopimuksen vuonna 2008, sopimuksen toteutumista valvoo itsenäinen komitea.

– Meillä on kaksi valvontamenetelmää: valvontakomissio ja Itävallan oikeusasiamieskomitea. Olemme saaneet tarkan valtuutuksen valvoa laitoksia. Valtio on asettanut kuusi asiantuntijalautakuntaa, jotka vierailevat laitoksissa tarkastaakseen kuinka vammaisia niissä kohdellaan, kertoo lakiasiantuntija Johannes Carnegiel Itävallan oikeusasiamiehen toimistosta.

Komitean työskentelyn perusteella laitosten toimintaa on kyetty parantamaan huomattavasti. Lisäksi komitea pyrkii mm. tiedottamisen avulla edistämään tietoisuutta vammaisten oikeuksista.

Tanskassa pyritään yhteistyöhön

Tiedottaminen ja yhteistyö ovat avainasemassa myös Tanskassa, missä Vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ratifioitiin vuonna 2009.

– Keskustelemme läheisesti vammaisjärjestöjen kanssa saadaksemme tietää mitkä ovat suurimman ihmisoikeusongelmat. Sen perusteella tutkimme eri asioita syvemmin ja kehitämme suosituksia. Ja sen jälkeen käytämme paljon aikaa seurantaan. Puhumme ministerreille ja poliitikoille ja yhdistämme voimamme vammaisjärjestöjen kanssa saadaksemme aikaan jotain muutosta Tanskassa, kertoo tasa-arvo-osaston johtaja Maria Ventegodt Liisberg Tanskan ihmisoikeusinstituutista.

Suomen ratifiointia kiirehditään

Suomessa YK:n vammaissopimus ratifioidaan aikaisintaan syksyllä. Ratifiointi odottaa käytännössä enää itsemääräämisoikeuslain päivittymistä.

Asiantuntijat kiirehtivät ratifioimista ja korostavat hyvin toimivan valvontamekanismin merkitystä.

– Suosittelen voimakkaasti Suomea ratifioimaan CRPD:n. Sopimuksen valvonnassa ei ole niinkään kyse syyttelystäja sormella osoittamisesta kuin siitä, että muutetaan rakenteita ja parannetaan vammaisten henkilöiden asemaa, Carnegiel sanoo.

– Toivon, että Suomi ratifioi sopimuksen ja että sitä aiotaan valvoa tosissaan, kuten on luvattu, ja varmistetaan, että valvontajärjestelmät ovat olemassa ja niillä on riittävä rahoitus, toteaa puolestaan Liisberg.