Etelä-Karjalan liitto: Sarviniemi säilyy kansalaisten virkistysalueena omistajasta riippumatta

Etelä-Karjalan liitto muistuttaa, ettei Taipalsaaren Sarviniemen sulkeminen tavallisilta kansalaisilta voi tulla kyseeseen siinäkään tapauksessa, että puolustusvoimat pakkolunastaisi alueen.

Kotimaa
Uimaranta
Yle

Taipalsaaren Suur-Saimaan entisen lomakylän ja Sarviniemen alue on Etelä-Karjalan voimassaolevan maakuntakaavan mukaan matkailuun ja virkistykseen varattua aluetta. Alueella on myös Taipalsaaren kunnan hyväksymä ja Kymen lääninhallituksen vahvistama rantakaava.

Alueen omistusjärjestelyistä riippumatta kansalaisilla on oltava jatkossakin mahdollisuus käyttää Sarviniemeä yleisenä virkistysalueena sekä retkeilyn ja järviluonnon tarkkailun tukikohtana.

Matkailu ja puolustusvoimien harjoitustoiminta käsi kädessä

Maakuntakaavan määräyksissä turvataan myös puolustusvoimien harjoitustoiminta alueella.

Maakuntakaavamääräys edellyttää, että Taipalsaaren Sarviniemen matkailun kehittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon Taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen toimintaedellytysten turvaaminen.

Merkintä sallii myös vapaa-ajan asumisen.

– Sarviniemen sulkeminen tavallisilta kansalaisilta ei voi tulla kyseeseen siinäkään tapauksessa, että se pakkolunastettaisiin puolustusvoimille, johon mahdollisuuteen puolustusministeri Niinistö on viitannut, sanoo maakuntajohtaja Matti Viialainen.