BirdLife: Euroopan vesilintujen tilanne synkkä

Esimerkiksi haahka on arvioitu Euroopassa erittäin uhanalaiseksi.

luonto
Kiljuhanhi
KiljuhanhiMikko Stig / Lehtikuva

Yli 80 lintulajia EU:n alueella on uhanalaisia, kertoo BirdLife Suomi tiedotteessaan. Koko Euroopan alueella uhanalaisia lajeja on lähes 70.

BirdLife Internationalin johtama työryhmä arvioi niin Euroopassa pesivien kuin alueella talvehtivien lintulajien tilannetta. Euroopassa uhanalaisiksi todettiin 13 % arvioiduista lajeista eli 67 lajia, EU:ssa uhanlaisiksi arvioitiin 82 lintulajia eli 18 % arvioiduista linnuista.

Suomen uhanalaisimpiin lintulajeihin kuuluvat kultasirkku, kiljuhanhi ja kiljukotka, jotka ovat äärimmäisen uhanalaisia myös koko Euroopassa.

Etenkin vesilintujen tilanne on BirdLifen mukaan hyvin huolestuttava. Esimerkiksi haahka on arvioitu Euroopassa erittäin uhanalaiseksi. Muista metsästettävistä vesilinnuista myös alli ja punasotka on todettu Euroopassa vaarantuneiksi, EU:n alueella vaarantuneita lajeja ovat puolestaan haapana ja jouhisorsa.

Euroopassa vaarantuneiksi lajeiksi on luokiteltu myös töyhtöhyyppä ja kuovi, vaikka Suomessa kannat ovat pysyneet melko vakaina viime ajat. BirdLifen mukaan vaarantuminen johtuu Euroopan maaseudun köyhtymisestä.

Synkkyydestä huolimatta positiivistakin kehitystä on havaittu: esimerkiksi muuttohaukan ja valkoselkätikan kannat ovat suojelutoimien ansiosta vahvistuneet ja nämä lajit voidaan luokitella Euroopassa elinvoimaisiksi, BirdLife kertoo.